• Læs mere om:
  • Miljø og sikkerhed
  • Marked og mærker
  • Nye modeller
  • Konceptbiler
5. februar 2009 - Bilbranchen/Tetraplan

Lille effekt af nye afgifter

Det er især de skyhøje brændstofpriser, der får bilkøberne til at købe småbiler

Små biler var populære i 2008 - men ikke mest på grund af lavere afgifter. Små biler var populære i 2008 - men ikke mest på grund af lavere afgifter.

Bilbranchen

2007: Nye bilafgifter med begrænset CO2-effekt

Kun én ud af fem bilkøbere har ændret deres valg af bil som følge af de ændrede bilafgifter i 2007. Det ændrede bilvalg har isoleret set medført et fald i CO2-udledningen på 0,4 procent for biler solgt i et år efter afgiftsændringen i forhold til en situation uden ændringer. Det viser en ny rapport fra Tetraplan, som Bilbranchen har støttet.

 

Stigningen i oliepriserne havde stor indflydelse på skiftet til mindre biler i efteråret 2007. Afgiftsomlægningen havde derimod kun en mindre effekt, dokumenterer Tetraplan.

 

Tetraplan har netop offentliggjort rapporten "Nye bilafgifter og energiforbrug", som blandt andet belyser CO2-effekterne af afgiftsomlægningen i april 2007.

 

Hovedkonklusionerne fra rapporten er:

 

- Alt i alt virker afgiftsændringen efter hensigten, idet de private bilisters CO2-udledning mindskes. Dog er effekten begrænset, da der ikke er tale om en fundamental omlægning af bilafgifterne.

- Bilkøberne bakker desuden op om, at bilafgifterne i endnu højere grad bør afspejle bilernes energiforbrug og CO2-udledning samt at afgifterne bør omlægges fra køb til brug af bil.

- CO2-udledningen er foreløbigt reduceret med knap en halv procent - som en direkte følge af afgifts-ændringen. Denne effekt vil stige med tiden i takt med at nye biler vil udgøre en større andel af bilbestanden.

- Projektet viser, at kun én ud af fem bilkøbere har ændret deres valg af bil som følge af de ændrede bilafgifter i 2007.

- Skiftet mod mere brændstoføkonomiske modeller skyldes primært stigende olie- og brændstofpriser.

 

Går man lidt dybere ned i rapporten kan man læse følgende:

 "Salget af personbiler skifter mod mere brændstoføkonomiske modeller. Det skyldes primært stigende brændstofpriser og i mindre grad afgiftsændringen.

Salget af mindre og mere brændstoføkonomiske personbiler er steget markant efter afgiftsændringen. Brændstoføkonomi har betydning for valg af bil for seks ud af ti købere af personbiler. Grunden til at vælge en mere brændstoføkonomisk bil lyder i prioriterede rækkefølge:

 

1. På grund af de stigende olie- og brændstofpriser

2. For at begrænse energiforbrug og CO2-udslip

3. Fordi bilafgifterne blev ændret i april 2007

 

I gennemsnit 3 pct. længere på literen

At bilkøberne vælger mere brændstoføkonomiske biler skyldes således en kombination af

flere faktorer med de stigende brændstofpriser som den primære grund. Afgiftsændringen har dog i sig selv medført, at salget af personbiler skifter mod mere brændstoføkonomiske modeller. Det er primært salget af de mindre biltyper, der er påvirket af afgiftsændringen, da de er faldet mest i pris.

I gennemsnit har købere af nye personbiler som en direkte følge af afgiftsændringen valgt modeller, der kører ca. tre procent længere per liter brændstof. Afgiftsændringen har næsten udelukkende påvirket private købere af personbiler, hvis brændstoføkonomi er blevet forbedret med tæt på fem procent, mens de firmakøbte personbiler stort set har uændret brændstoføkonomi efter afgiftsændringen. Den brændstoføkonomiske forbedring skyldes i høj grad overgang fra benzin til dieselbiler.

 

Mange grunde til at skifte til diesel

Bilkøberne skifter fra benzin til dieselbiler- skiftet skyldes kun i mindre grad afgiftsændringen

Salget af dieselbiler er steget markant på blot ét år. Efter afgiftsændringen har private købere af personbiler fordoblet deres andel af dieselbiler. Men det store skifte fra benzin til dieselbiler skyldes kun i mindre grad selve afgiftsændringen. Baggrunden er derimod en kombination af flere ting:

Dieselteknologien er blevet almindelig også for mindre bil, og den er blevet mere energieffektiv. Dieselbilerne er blevet relativt billigere i løbet af de seneste år. Med det øgede fokus på energiforbrug og CO2-udledning, samt stigende olie- og brændstofpriser (frem til sommeren 2008), er dieselbiler ligeledes blevet mere attraktive. Diesel er desuden ikke pålagt samme afgifter som benzin 1), og dieselbiler holder deres gensalgsværdi bedre end benzinbiler.

Netop på grund af overgang til diesel fører de brændstoføkonomiske forbedringer som følge af afgiftsændringen dog ikke til tilsvarende energi- og CO2-mæssige forbedringer, idet én liter diesel indeholder mere CO2 og energi end én liter benzin.

 

Salget af varebiler til private halveret

Salget af varebilerne til privat og blandet anvendelse er næsten halveret - og det skyldes i høj grad afgiftsændringen.

Samlet set er salget af varebiler til privat og blandet privat/erhvervsmæssig anvendelse faldet med 44 procent efter afgiftsændringen. Faldet dækker over, at salget af varebiler under to ton, der praktisk talt ikke eksisterede før afgiftsændringen, er mangedoblet og nu står for 14 procent af det samlede salg, mens salget af varebiler over to ton derimod er halveret efter afgiftsændringen. De ændrede bilafgifter har således bidraget til at sænke både størrelsen og udbredelsen af varebiler til privat og blandet anvendelse.

Bilkøberne anskaffer i stigende omfang personbiler i stedet for varebiler - afgiftsændringen medfører dog også, at et lille antal går den anden vej.


Enkelte er gået fra personbil til varevogn

Mens salget af varebiler til privat og blandet anvendelse næsten er halveret, er salget af personbiler steget med 13 procent efter afgiftsændringen. Isoleret set har ændringen af varebilbeskatningen dog også medført, at et lille antal bilkøbere, der før afgiftsændringen ville have købt en personbil, i dag vælger en varebil på under to ton i stedet - netop fordi registreringsafgiften for denne gruppe næsten er halveret fra 95 til 50 procent.

 

Firmabilisterne er ligeglade

Afgiftsændringen har kun marginal betydning for firmabilisters valg af bil - og beskatningsreglerne giver ringe incitament til at vælge en brændstoføkonomisk firmabil.De ændrede bilafgifter fra 2007 påvirker kun hver tiende firmabilists valg af bil, mens afgiftsændringen til sammenligning påvirker valget af bil for hver fjerde private køber af en personbil.

Firmabilister beskattes af en procentdel af bilens pris. Halvdelen af firmabilisterne mener ikke, at beskatningsreglerne giver dem grund til at vælge en brændstoføkonomisk bil, og 20 procent havde i privat regi valgt en mere brændstoføkonomisk bil.

Undersøgelsen viser, at firmabilister har et ringe økonomisk incitament til at vælge små, energiøkonomiske biler, der netop er blevet billigere som følge af afgiftsændringen i 2007, blandt andet fordi firmabilister som minimum bliver beskattet af en pris på 160.000 kr. Flere firmabilister efterspørger i det hele taget større økonomiske incitamenter til at vælge brændstoføkonomiske firmabiler.

 

Miljø prioriteres lavere end økonomi og plads

Valg af bil skyldes primært økonomi og bilens egenskaber - miljøforhold prioriteres generelt lavere.

Bilkøberne prioriterer primært økonomi, sikkerhed, mærke/model og pladsforhold, når de vælger ny bil. Miljøforhold, som CO2-udledning og partikelfilter for dieselbiler, er sjældent afgørende for valg af bil. Brug af bil bestemmes i høj grad af økonomiske faktorer - og kun i mindre grad af miljøforhold. Fire ud af ti bilkøbere mener ikke, klimaforandringerne har indflydelse på deres brug af bil. Samme andel mener til gengæld, at prisen på brændstof har indflydelse på, hvordan de bruger deres bil.

 

Afgiftsændringer påvirker private

Afgiftsændringer kan i høj grad få bilister til at vælge brændstoføkonomiske biler - særligt private købere af personbiler er påvirkelige.

Tre ud af fire bilkøbere er enige i, at ændringer i prisen på biler kan få dem til at vælge en mere brændstoføkonomisk bil. Resultatet viser, at der er et stort potentiale for energibesparelse ved at differentiere bilafgifterne efter energiforbrug. Afgiftsændringer påvirker især private købere af personbiler, mens firmabilister og købere af varebiler til privat og blandet anvendelse er mindre påvirkelige.

Blandt bilkøberne er der bred opbakning til en større omlægning af bilafgifterne - både fra køb til brug af bil og i forhold til energiforbrug og CO2-udledning.

Seks ud af ti købere af nye biler efter afgiftsændringen er enige i, at bilafgifter generelt er velegnede til at styre valg og brug af bil. Halvdelen af bilkøberne mener, at bilafgifterne bør omlægges fra køb af bil til brug af bil. Og seks ud af ti mener desuden, at bilafgifterne i endnu højere grad bør afspejle bilens energiforbrug og CO2-udledning.

 

1) Til gengæld er ejerafgiften for dieselbiler relativt højere."

 


Læs mere hos www.bilbranchen.dk

BILPRISER.DK'S NYHEDSBREV

Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag.

Nyhedsbrev

Nyt fra Bilpriser.dk

Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag


Siden 1999 har Bilpriser.dk været danmarks førende kilde til vurdering af brugte biler. Alle vurderinger er baseret på BilpriserPro Prisberegning, bilbranchens uafhængige værktøj til bilvurdering.