• Læs mere om:
  • Miljø og sikkerhed
  • Marked og mærker
  • Nye modeller
  • Konceptbiler
1. december 2023 - De Danske Bilimportører

Markant fremgang i bilsalget

Bilsalget var i overhalingsbanen i november måned.

Bilsalget var i overhalingsbanen i november måned, hvor der blev indregistreret 16.354 nye personbiler. Bilsalget var i overhalingsbanen i november måned, hvor der blev indregistreret 16.354 nye personbiler.

De Danske Bilimportører

Bilsalget gik i november frem med 25 procent i forhold til november måned i 2022, hvilket lægger an til en god slutspurt frem mod årsskiftet. Samtidig voksede salget af elbiler med 124 procent.
 
Bilsalget var i overhalingsbanen i november måned, hvor der blev indregistreret 16.354 nye personbiler. Det var 3.230 flere biler end i november måned året forinden, hvilket svarer til en procentvis fremgang på 25 procent. November måned skrev sig dermed ind i den lange række af måneder med fremgang i 2023, hvilket lægger an til et flot årsresultat. Ligeledes var der høj fart på salget af elbiler, hvor der kom 7.233 nye ud på vejene, svarende til en fremgang på 124 procent. El udgjorde samtidig 44 procent af nyregistreringerne, hvilket er positivt for den grønne omstilling.
 
”Ved årets begyndelse var vi meget usikre på, hvordan bilsalget ville komme til at se ud. Allerede nu kan vi se et flot resultat for året, og vi er klar til en god slutspurt frem mod 2024. Dertil er elbilerne begyndt at udgøre en betydelig andel af bilsalget, som vi forventer stiger i 2024” siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.
 
Finansloven skaber gode vilkår for salget af elbiler
I regeringens finanslovsaftale er der afsat 50 mio. kr. i 2024 og 150 mio. kr. i 2025 til at annullere de stigninger i bundfradraget i registreringsafgiften for elbiler, der ellers var i vente de kommende år. Derved forhøjes bundfradraget med ca. 3.000 kr. i 2024 og ca. 5.500 kr. i 2025 i forhold til det forventede.
 
Selvom stigningerne i bundfradraget annulleres, vil der fortsat være en stigning i afgifter på elbiler fra 2024. Dog er det De Danske Bilimportøres vurdering, at finanslovsaftalen vil være med til at sikre, at andelen af solgte elbiler i 2024 kommer til at overstige 50 procent.
 
"Danskerne er meget prisfølsomme, og derfor vil afgiftsniveauet have stor betydning for udfaldet, når der skal vælges ny bil. Det forhøjede bundfradrag i finanslovsaftalen er derfor et vigtigt skridt i retning mod en grønnere bilpark i Danmark, og vi forventer at elbiler kommer til at udgøre over 50% af nybilssalget i 2024" siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.

BILPRISER.DK'S NYHEDSBREV

Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag.

Nyhedsbrev

Nyt fra Bilpriser.dk

Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag


Siden 1999 har Bilpriser.dk været danmarks førende kilde til vurdering af brugte biler. Alle vurderinger er baseret på BilpriserPro Prisberegning, bilbranchens uafhængige værktøj til bilvurdering.