• Læs mere om:
  • Miljø og sikkerhed
  • Marked og mærker
  • Nye modeller
  • Konceptbiler
15. april 2021 - De Danske Bilimportører

Lastbiler og varebiler i fremgang

Salget af lastbiler og varebiler i fremgang efter nedlukning.

Den tilbagegang vi så i salget af varebiler i starten af 2021 er indhentet i marts, hvor der har været et fremragende antal nyregistrerede varebiler. Den tilbagegang vi så i salget af varebiler i starten af 2021 er indhentet i marts, hvor der har været et fremragende antal nyregistrerede varebiler.

De Danske Bilimportører


Antallet af indregistrerede varebiler i marts var 3.777, hvilket er 37,7 procent flere nyregistrerede varebiler end samme periode sidste år, dermed kommer antallet af nyregistreringer i første kvartal af 2021 op på knap 6 procent over første kvartal i 2020.  

“Vi ser overordnet en særdeles tilfredsstillende efterspørgsel på varebiler, der siden en kort nedgang i foråret sidste år, har oplevet en stigende efterspørgsel. De udsving vi har set i løbet af det første kvartal i 2021 kan i høj grad tilskrives afklaringen af nye afgifter og vilkårene for indbetaling af disse.” lyder det fra Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører. 

Også lastbilsalget oplevede nedgang i starten af året, men vendte skuden i februar og kom stærkt tilbage i marts med 524 nyregistreringer, hvilket er en stigning på 45,6 procent sammenlignet med marts sidste år. Marts bringer altså det samlede antal indregistreringer for første kvartal i 2021 op på 1.226. der er 9,4 procent højere end første kvartal 2020. Om lastbilsalget siger adm. direktør for De Danske Bilimportører, Mads Rørvig: 

“På trods af en lille nedgang i slutningen af 2020 og starten af 2021 ser vi en ganske stabil stigning i efterspørgslen på lastbiler i første kvartal af 2021. Vi har derfor positive forventninger til de kommende måneder, hvor vi håber på en fortsat stigning.”
 
Busserne har også, med en stærk februar måned i 2021, indhentet tilbagegangen fra januar og når dermed op på et samlet antal registreringer for kvartalet, der ligger på samme sted som det første kvartal 2020.Varebilerne fik et ordentlig salgsboost i marts 
Med i alt 3.777 nyregistrerede varebiler i marts 2021, har marts haft en stigning i antal nye registreringer på 37,7 procent, sammenlignet med samme måned i 2020, hvor der blev indregistreret 2.743. Der er i det første kvartal af 2021 indregistreret 8.488, hvilket er 5,7 procent flere end første kvartal i 2020, hvor der blev indregistreret 8.029 varebiler.  
Variationen for specielt marts måned er naturligvis præget af nedlukningen i ’20 samt i ’21 af hhv. afklaringen af de nye afgifter og ikke mindst vilkårene for indbetaling af disse, men samlet set er et første kvartal knap 6 procent over sidste år ganske tilfredsstillende. 


Når det kommer til vægtklasserne, var det især den tungeste vægtklasse (over 3.490), der havde en positiv effekt på det totale antal nye registreringer. Med en fremgang på 4,5 procentpoint, i forhold til første kvartal 2020, stod de tunge varebiler for 21,1 procent af de nytilkomne varebiler. Væksten der ses i de tunge varebiler, er sket på bekostning af de mindste varebiler (op til 2.500 kg), der nu kun udgør en markedsandel på 28,8 procent, hvilket er et fald på 6,7 procentpoint sammenlignet med første kvartal 2020. Markant stigning i salget af lastbiler  
Med marts måned fortsætter 2021 med at have fremgang i salget af lastbiler. Dog er stigningen i marts markant større end den mindre stigning vi så i sidste måned. Med 524 indregistrerede lastbiler i marts 2021 er der altså sket en stigning på 164 nye lastbiler (45,6 procent), når man sammenligner med marts 2020.   
Samlet er der, i det første kvartal i 2021, kommet 1.226 nye lastbiler ud på de danske veje, hvilket er 9,4 procent flere nyregistrerede lastbiler end første kvartal sidste år, hvor der blev indregistreret 1.121 lastbiler. 


I første kvartal af 2021 er det de mellemtunge lastbiler (16,001 til 24 ton), der har øget deres andel af markedet (2,7 procentpoint), mens de største (over 24 ton) lastbiler har tabt 3,0 procentpoint af deres andel af markedet. De mindste lastbiler har ikke oplevet store ændringer og udgør stadig lige over 9 procent af markedet.   


Salget af busser for kvartalet ender samme sted som sidste år 
I marts måned 2021 blev der indregistreret 25 nye busser, hvilket er en tilbagegang på 8 busser (24,2 procent) sammenlignet med marts 2020. Samlet set for første kvartal af 2021 har bussalget altså i februar måned med 90 nyregistrerede busser og 25 busser i marts indhentet sit tabte salg fra januar, hvor ikke en eneste ny bus blev registreret. Dermed ender det samlede antal nyregistreringer for kvartalet på 115 busser, hvilket er en mere end i første kvartal 2020.
 
Bussalgets udvikling skal som altid tages med nogle forbehold, da vi analyserer relativt små tal, og da enkelte leverancer eller udeblivelsen af samme kan påvirke udviklingen markant. Som følge af at mange trafikselskaber udskød deres køb af nye busser i 2020, er det forventninger om et fornuftigt bussalg i 2021.

BILPRISER.DK'S NYHEDSBREV

Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag.

Nyhedsbrev

Nyt fra Bilpriser.dk

Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag


Siden 1999 har Bilpriser.dk været danmarks førende kilde til vurdering af brugte biler. Alle vurderinger er baseret på BilpriserPro Prisberegning, bilbranchens uafhængige værktøj til bilvurdering.