• Læs mere om:
  • Miljø og sikkerhed
  • Marked og mærker
  • Nye modeller
  • Konceptbiler
17. november 2022 - De Danske Bilimportører

Elbiler i bakgear til Euro 7

Udspil til Euro 7 kan sætte udviklingen af elbiler i bakgear.

De nye Euro 7 normer skal angiveligt træde i kraft allerede pr. juli 2025 for personbiler og varebiler og pr. juli 2027 for lastbiler og busser. De nye Euro 7 normer skal angiveligt træde i kraft allerede pr. juli 2025 for personbiler og varebiler og pr. juli 2027 for lastbiler og busser.

De Danske Bilimportører
 
Den 10. november 2022 offentliggjorde EU-kommissionen sit forslag til forordning om nye emissionsnormer for biler – kaldet Euro 7.

Den nye forordning samler emissionsnormerne for henholdsvis personbiler og varebiler (nuværende Euro 6) samt lastbiler og busser (nuværende Euro VI) under samme regelsæt. Hvis forordningen vedtages, betyder det skærpede krav til nye bilers emissioner af NOx (kvælstofoxider) og partikler, hvis de skal kunne typegodkendes og sendes på markedet i EU.
 
De nye Euro 7 normer skal angiveligt træde i kraft allerede pr. juli 2025 for personbiler og varebiler og pr. juli 2027 for lastbiler og busser.

Bilfabrikanterne og deres interesseorganisation, ACEA, stiller sig meget kritisk overfor de foreslåede skærpelser af emissionskravene af to væsentlige grunde:

1. De eksisterende Euro 6 og Euro VI normer har allerede reduceret udledningerne af til så lave niveauer, at de dårligt kan måles. En yderligere reduktions af nye bilers emissioner vil bidrage meget lidt til at nedbringe luftforureningen fra vejtransporten. Den del af bilparken, der kun opfylder Euro 5 / V eller dårligere forurener langt mere, og det er derfor mere væsentligt at få disse biler væk fra vejene.

2. Omkostningerne ved den marginale reduktion af emissionerne til de niveauer, der er lagt op til med Euro 7, er meget høje. Faktisk er de så høje, at det vil tvinge bilfabrikanterne til at dirigere betydelige finansielle og udviklingsmæssige ressourcer tilbage til konventionelle biler i stedet for - som planlagt - at allokere dem til udviklingen af nye elbiler og brintbiler (nul-emissionsbiler).

Det sidste skyldes, at det er nødvendigt at fortsætte produktionen af både benzinbiler og dieselbiler i en årrække endnu – også efter 2025 (lette) og 2027 (tunge). Især for lastbiler er nul-emissionsteknologien endnu ikke så udviklet, at dieseldrevne køretøjer kan undværes foreløbig. Hvis det skal lykkes, kræver det fuld fokus på udviklingen af ny teknologi – i stedet for på marginale forbedringer af den eksisterende teknologi.

Min bilfabrikanterne satser allerede stort på udviklingen af nu-emissionskøretøjer, så udviklingen er i fuld gang. Derfor er det uheldigt, hvis de tvinges til at bruge uforholdsmæssigt mange ressourcer på at opfylde en ny Euronorm med meget lille miljømæssig effekt i stedet for at fortsætte investeringerne i nul-emissionskøretøjer.
Transportministeriet har netop bedt om bemærkninger til et Grund- og nærhedsnotat, der skal indeholde den kommende danske regerings holdning til EU-kommissionens udspil.

Vi vil derfor gøre Transportministeriet opmærksom på ACEA’s kritik af udspillet fra EU-kommissionen.

Den engelske sprogversion af lovforslaget kan findes på EU-kommissionens hjemmeside.

BILPRISER.DK'S NYHEDSBREV

Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag.

Nyhedsbrev

Nyt fra Bilpriser.dk

Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag


Siden 1999 har Bilpriser.dk været danmarks førende kilde til vurdering af brugte biler. Alle vurderinger er baseret på BilpriserPro Prisberegning, bilbranchens uafhængige værktøj til bilvurdering.