• Læs mere om:
  • Miljø og sikkerhed
  • Marked og mærker
  • Nye modeller
  • Konceptbiler
15. maj 2022 - Vejdirektoratet

Vedligehold af vejene

Fokus på LED-lys, autoværn og vedhold af fortove i 2022.

Vedligehold af vejene er vigtigt for trafikanternes sikkerhed og komfort. Vedligehold af vejene er vigtigt for trafikanternes sikkerhed og komfort.

Vejdirektoratet

 
Året rundt bliver statsvejene løbende vedligeholdt, så de er sikre at køre på, og så de kan holde i mange år fremover. I år giver Vejdirektoratet blandt andet vildthegn, rabatter og belysningen langs vejene en ordentlig overhaling.
 
De danske statsveje skal være sikre at køre på for trafikanterne, og de skal holde i rigtig mange år endnu. Derfor ruller Vejdirektoratet jævnligt ud på vejene for at udføre både mindre og større vedligeholdelsesarbejder.

Vedligeholdelsesarbejderne er vigtige, for de bidrager til - når arbejderne er endeligt udført - at give trafikanterne en god oplevelse på statsvejene. Samtidig sikrer et godt og løbende vedligehold, at vejene kan opretholde en god funktion og stand, og at der ikke pludselig er behov for store og tidskrævende renoveringsprojekter, som kan være til gene for trafikanter og andre borgere.

Projektleder Anja Ernfelt Poulsen, Vejdirektoratet, siger:
”Trafikanterne på statsvejene skal have en god og tryg køreoplevelse. Det kan vi give dem ved at minimere de gener, de møder på deres vej. Vejene bliver flittigt brugt hver eneste dag året rundt, og derfor er det vigtigt, at vejene bliver efterset og vedligeholdt. Derudover skal vi selvfølgelig også gerne have, at vejene holder i mange år.”
De mange projekter i 2022 er spredt ud over hele landet og tæller alt fra udskiftning af vildthegn til ny, energibesparende LED-vejbelysning langs statsvejene.

Vildthegn og autoværn 
Et af de konkrete vedligeholdelsesprojekter er udskiftning af vildthegn langs Sønderjyske Motorvej, hvor Vejdirektoratet udskifter i alt 13 kilometer vildthegn, der med tiden er blevet nedslidt. Der bliver også opsat nye vildthegn på en række mindre strækninger, hvor erfaringerne viser, at der ofte sker vildtpåkørsler.

Vand på vejene kan være til gene for trafikanterne, men vandet kan også ødelægge vejene. I den sammenhæng er det vigtigt, at vandet kan komme hurtigt væk fra kørebanen, og det kan det ikke, hvis rabatterne er for høje.

Derfor har Vejdirektoratet igangsat et vedligeholdelsesprojekt på Sydmotorvejen på Lolland og Falster, hvor det øverste lag jord i rabatten på en strækning på 48 kilometer bliver fjernet, så vandet kan blive ledt væk fra vejen.

Der er også strækninger på statsvejene, hvor autoværnet er nedslidt og trænger til at blive udskiftet. I år udskifter Vejdirektoratet blandt andet autoværn på M30 fra Køge til lidt syd for Rønnede og på fem mindre lokaliteter på hovedlandeveje i Nordjylland.

Oversigt over udvalgte projekter inden for vejdrift: 
Udskiftning af autoværn, 4 millioner kroner.
Vejbelysning - udskiftning til LED, 57 millioner kroner.
Renovering af fortovsarealer, 35 millioner kroner.
Oprensning af regnvandsbassiner, 8 millioner kroner.
Renovering af hegn, 4 millioner kroner.
Renovering af pumper, 1 million kroner.
Rabatter – profilering, 3 millioner kroner.
Renovering af brønde og ledninger, 5 millioner kroner.
Grøfter – oprensning/profilering, 5 millioner kroner.
Sideanlægstoiletter udskiftning/renovering, 5 millioner kroner.
Sideanlægsudstyr, 3 millioner kroner.
Renovering af tavler, 2 millioner kroner.
 
Vejdirektoratet udfører særligt mange mindre vedligeholdsarbejder i løbet af 2022. Det skyldes i høj grad, at Vejdirektoratet er blevet tildelt i alt 160 millioner kroner til ekstra vedligeholdelse af vejdrift som en del af ”Infrastrukturplan 2035”.

BILPRISER.DK'S NYHEDSBREV

Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag.

Nyhedsbrev

Nyt fra Bilpriser.dk

Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag


Siden 1999 har Bilpriser.dk været danmarks førende kilde til vurdering af brugte biler. Alle vurderinger er baseret på BilpriserPro Prisberegning, bilbranchens uafhængige værktøj til bilvurdering.