• Læs mere om:
  • Miljø og sikkerhed
  • Marked og mærker
  • Nye modeller
  • Konceptbiler
6. februar 2022 - De Danske Bilimportører

Bilsalg: Elbiler overhaler plug-in

Januar: Salget af elbiler er højere end af plug-in-hybrider.

I top 3 over de mest populære mærker er Toyota nummer 1, Volkswagen nummer 2 og Peugeot nummer 3. I top 3 over de mest populære mærker er Toyota nummer 1, Volkswagen nummer 2 og Peugeot nummer 3.

De Danske Bilimportører

I januar måned var salget af elbiler højere end salget af plug-in-hybrider. Der blev indregistreret 9.407 personbiler, hvilket betyder at salget af personbiler var 8,25 pct. lavere end i januar 2021. Særligt afgiftsstigningerne på plug-in hybrider har sat sine spor og disse udgjorde i januar kun 12,8 pct. af det samlede bilsalg.
 
Både andelen af elbiler og plug-in hybrider i det samlede bilsalg slog rekord i december med en andel på henholdsvis 26,8 pct. og 31 pct. Året 2022 er startet ud med nye afgifter på alle plug-in hybrider og elbiler i de højere prisklasser, og det kan ses på efterspørgslen på begge typer grønne biler. Hvor andelen af elbiler har oplevet et mindre fald siden dec. 2021, har der ikke været solgt så få plug-in hybrider siden november 2020.
 
”Salget af plug-in hybriderne taber terræn, og det er helt i tråd med den politiske aftale om nye bilafgifter, hvor afgiften på plugin-hybriderne stiger hvert år “, siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.
 
Afgiftsændringerne på plug-in hybriderne har nu resulteret i, at elbilerne har taget føringen blandt de grønne biler i Danmark. Dog er bilsalget stadig præget af forsyningskrisen, der sætter begrænsninger på bilsalget i hele verden.
 
”Danskerne efterspørger langt flere elbiler end vi kan levere i øjeblikket. I virkeligheden er danskernes bilkøb grønnere end vores salgstal viser”, fortsætter Mads Rørvig.
 
Lavt bilsalg i januar måned
Selvom januar ikke har tradition for at have et prangende bilsalg, er salget i år dog det laveste siden januar 2009. I januar 2021 faldt salget også, men det har alligevel taget endnu et lille dyk i år. Meget tyder derfor på, at forsyningskrisen generelt har været hård ved bilmarkedet, især suppleret med de nye afgifter.
 
”Januar måned er historisk set en måned med lavt bilsalg. De lovede afgiftsstigninger pr. 1. januar 2022 fremrykkede bilsalget for mange danskere, der skyndte sig at skrive under på slutsedlen i december 2021. Men vi håber og tror på, at danskerne også i 2022 vil være åbne for de mange nye muligheder, der er for at købe en bil, der kører mere miljørigtigt end nogensinde”, slutter Mads Rørvig.
 
Mindre fald i personbilsalget i januar
Det nye år starter ud med 9.407 nyregistreringer, hvilket betyder at personbilsalget for januar 2022 slutter en smule under niveauet for bilsalget i januar 2021, hvor antallet var 10.253. Det er  et fald på 8,3 pct. sammenlignet med sidste år.
 
I top 3 over de mest populære mærker er Toyota nummer 1, Volkswagen nummer 2 og Peugeot nummer 3.
 
En relativt god måned for elbilsalget
Elbilsalget  har i januar 2022 ligget på 1.670. Selvom det er det laveste antal elbiler i det foregående halve år, er det væsentligt højere end i januar 2021, hvor antallet var 575. Antallet af elbiler er derfor steget med 190,4 procent det seneste år. Andelen af elbiler ud af det samlede bilsalg er også steget fra 5,6 til 17,8 procent og har dermed overhalet plug-in hybriderne, som ellers har haft en større andel af det samlede bilsalg. En oplagt forklaring herpå er afgifterne, der trådte i kraft ved årsskiftet, som beskatter plug-in hybriderne hårdere, hvilket ikke i samme grad er tilfældet for elbilerne.
 
Tilbagegang for plug-in hybriderne
Som beskrevet har salget af plug-in hybrider oplevet en tilbagegang i januar 2022. Hvor der i januar 2021 blev nyregistreret 1.453 plug-in hybrider, er antallet i år kun 1.213. Det er altså et fald på 16,5 procent. Det er det laveste salg af plug-in hybrider siden maj 2020. Plug-in hybriderne har  længe haft stor succes på det danske marked og den nuværende tilbagegang hænger potentielt sammen med de nye afgifter på plug-in hybrider. Andelen af plug-in hybrider af det samlede bilsalg er i januar 2022 på 12,9 pct., hvilket er det laveste siden november 2020.
 
De alm. (ikke-opladelige) hybrider stod for 7,4 procent af bilsalget i det forgangne år, hvilket er nogenlunde på niveau med året før. 
 
Elbilerne overgår plug-in hybriderne
For første gang nogensinde i Danmark er der solgt flere opladelige biler end fossilbiler på en måned i december 2021. For denne måned er tallene lavere, men til gengæld har elbilerne overgået plug-in hybridernes andel. Elbilerne står for 17,8 procent af salget mens plug-in hybriderne står for 12,9 procent af salget.
 
SUV'erne buldrede frem i 2021
Når det kommer til segmentfordelingen af bilsalget i januar, har SUV’erne en klar føring over de øvrige segmenter. Der er blevet solgt 4.306 SUV’er, dermed er andelen af SUV’er af det samlede bilsalg 45,77 pct. Sidste år var andelen 36,59 pct., så andelen er steget betydeligt.
 
Blandt SUV’erne er det særligt de små og mellemstore biler, der dominerer salget. Modsat SUV’erne er andelen af mikrobiler af det samlede bilsalg mere end halveret. I januar 2021 blev der solgt 1107 mikrobiler, hvilket var 10,8 pct. af det samlede bilsalg, mens antallet i år var 426 og dermed en andel på 4,53 pct. Salget af små biler er steget en smule, mens salget af både mellemstore, store, premium-, luksus- og sportsbiler er lavere i år, end det var sidste år. 
 
Fordelingen mellem købs- og leasingandel
Købsandelen har -  i modsætning til privat- og erhvervsleasing - været høj i januar måned, nemlig  54 pct. af det samlede bilsalg. Erhvervsleasing har stået for 34 pct. af de samlede nyregistreringer, mens privatleasing har stået for 12 pct. Erhvervsleasing er dermed den primære leasingkilde, men samlet set har der været flere private anskaffelser, nemlig 5301, end erhvervsanskaffelser, hvor tallet er på 4105 nyregistreringer.

BILPRISER.DK'S NYHEDSBREV

Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag.

Nyhedsbrev

Nyt fra Bilpriser.dk

Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag


Siden 1999 har Bilpriser.dk været danmarks førende kilde til vurdering af brugte biler. Alle vurderinger er baseret på BilpriserPro Prisberegning, bilbranchens uafhængige værktøj til bilvurdering.