• Læs mere om:
  • Miljø og sikkerhed
  • Marked og mærker
  • Nye modeller
  • Konceptbiler
8. december 2021 - Skattestyrelsen

Satserne stiger i 2022

Kørselsfradraget og befordringsgodtgørelsen stiger i 2022.

Skatterådet har i dag fastsat satserne for kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse for 2022. Satserne stiger til næste år. Skatterådet har i dag fastsat satserne for kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse for 2022. Satserne stiger til næste år.

Skattestyrelsen

Skatterådet har i dag fastsat satserne for kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse, der gælder for 2022. De ca. 1,2 mio. danskere, der hvert år får fradrag for transport mellem hjem og arbejdspladsen eller dem, der får godtgjort erhvervsmæssig kørsel i egen bil, vil opleve en stigning i satserne til næste år. Ifølge lovgivningen bliver satserne altid beregnet ved kørsel i bil uanset om man bruger offentlig transport eller kører i bil eller andet.
 
- Baggrunden for, at satserne kommer til at stige til næste år, er, at benzinprisen forventes at blive højere i 2022, end det var forventet for i år. Selvom bilerne fortsat kører længere på en liter benzin, hvilket giver flere kilometer at fordele de samlede udgifter på, påvirker den højere benzinpris satsen i en opadgående retning, forklarer formand for Skatterådet Jane Bolander.
 
- Derudover forventes udgifterne til vedligehold af bilerne også at stige. De forhold påvirker også satsen yderligere i en opadgående retning, siger Jane Bolander og henviser til bl.a. udgifter til service, udskiftning af sliddele, afbalancering af dæk og supplerende rustbehandling.
 
"Baggrunden for, at satserne kommer til at stige til næste år, er, at benzinprisen forventes at blive højere i 2022, end det var forventet for i år", udtaler Jane Bolander, formand for Skatterådet
 
Hvert efterår beregner Skatterådet satserne for det kommende år ud fra en vurdering af udgifterne til befordring med bil. Baggrunden for beregningerne af satserne for 2022 er blandt andet en benzinpris på 12,78 kr., hvor beregningen af satserne for 2021 tog udgangspunkt i en pris på 11,31 kr. pr. liter. I skønnet over benzinprisen for 2022 er der taget udgangspunkt i den gennemsnitlige benzinpris i 2020 (95 oktan), som er fremskrevet til 2021 og 2022 i overensstemmelse med forudsætningerne for udviklingen i benzinpriser m.v. i den seneste konjunkturvurdering, der følger af Finansministeriets Økonomisk Redegørelse fra august 2021. I beregningerne indgår derudover også et skøn over omkostninger til bilens vedligeholdelse, forsikringer m.v. ved fastsættelsen af satserne.
  

 
Reglerne for kørselsfradrag er uændrede, så der fortsat ikke er fradrag for de første 24 kilometer pr. dag mellem hjem og arbejde, og det gælder uanset hvilket transportmiddel, man bruger.
 
De pendlere, der er omfattet af de særlige regler om forhøjet kørselsfradrag i yderkommuner, får ikke nedsat satsen ved kørsel ud over 120 km.
 
Satsen for erhvervsmæssig befordring på cykel, knallert, 45-knallert, scooter eller el-løbehjul stiger med 1 øre. Årsagen hertil er, at der forventes en stigning i det samlede forbrugerindeks. Godtgørelsen for brug af disse transportformer vil derfor i 2022 udgøre 0,55 kr. pr. km. 
 
 
Skattefri befordringsgodtgørelse kan udbetales til medarbejdere, der kører erhvervsmæssigt i egen bil, forudsat, at arbejdsgiveren fører den fornødne kontrol hermed. Reglerne er uændrede.

BILPRISER.DK'S NYHEDSBREV

Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag.

Nyhedsbrev

Nyt fra Bilpriser.dk

Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag


Siden 1999 har Bilpriser.dk været danmarks førende kilde til vurdering af brugte biler. Alle vurderinger er baseret på BilpriserPro Prisberegning, bilbranchens uafhængige værktøj til bilvurdering.