• Læs mere om:
  • Miljø og sikkerhed
  • Marked og mærker
  • Nye modeller
  • Konceptbiler
24. februar 2021 - De Danske Bilimportører

Sløv start for vare- og lastbiler

Beskeden start for salget af vare- og lastbiler i 2021.

I januar 2021 oplevede vi et beskedent lastbilsalg. Forventningen for 2021 er et samlet lastbilsalg, der ender over det realiserede i 2020. I januar 2021 oplevede vi et beskedent lastbilsalg. Forventningen for 2021 er et samlet lastbilsalg, der ender over det realiserede i 2020.

De Danske Bilimportører

Varebilerne fik en sløj start på året, men det skyldes i høj grad de nye bilafgifter, som der var lidt usikkerhed om i starten af året for især varebiler. Dertil kommer, at salget i december også var særdeles højt.

”Varebilssalget i 2020 var ikke så påvirket af pandemien, som man kunne frygte. Både i bygge- og transporterhvervene har aktiviteten været høj, og varebilssalget gik ganske godt og var kun 6,0 procent nede ift. 2019. Salget i december 2020 blev tilmed rekordhøjt,” siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører, og fortsætter:

”D. 4. december kom der en ny, politisk aftale om afgifterne på person- og varebiler. Imens forholdene for personbiler relativt hurtigt var klare, udestod der selv i januar fortsat væsentlige spørgsmål i forhold til varebilerne. De to forhold forklarer den sløve start på året. På trods af en dårlig start på året, forventer vi dog ikke et lavere salg i 2021.” 

Lastbilsalget endte 14,3 procent lavere i januar 2021 end i 2020, men ser man på udviklingen over de seneste 5-6 måneder, ligner udviklingen meget den tilsvarende periode året tidligere. I januar 2021 oplevede vi et beskedent lastbilsalg. Forventningen for 2021 er et samlet lastbilsalg, der ender over det realiserede i 2020.

Salget af busser ser ikke ud til at være kommet ud af starthullerne her i det nye år – i januar måned blev der ikke solgt en eneste bus. Alligevel er der forventninger om et ganske pænt antal indregistreringer i 2021, hvilket bunder i en del udskudte køb i det forgangne år. Vi forventer således et mere normalt busmarked i 2021 end det, som vi var vidne til i fjor.

BILPRISER.DK'S NYHEDSBREV

Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag.

Nyhedsbrev

Nyt fra Bilpriser.dk

Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag


Siden 1999 har Bilpriser.dk været danmarks førende kilde til vurdering af brugte biler. Alle vurderinger er baseret på BilpriserPro Prisberegning, bilbranchens uafhængige værktøj til bilvurdering.