• Læs mere om:
  • Miljø og sikkerhed
  • Marked og mærker
  • Nye modeller
  • Konceptbiler
27. oktober 2019 - Michelin

Sikkerhed, miljø og økonomi

Store gevinster ved øget fokus på slidte dæk.

Nye dæk bliver testet på våd vej ved at måle bremselængden fra 80 til 20 km/t med 1 mm. vand på overfladen. Nye dæk bliver testet på våd vej ved at måle bremselængden fra 80 til 20 km/t med 1 mm. vand på overfladen.

Michelin

Hvor sikre er de dæk, der sidder på bilen egentlig? For at synliggøre de store forskelle, der er på, hvordan forskellige dæk præsterer, når de bliver slidt, støtter Michelin ny EU-lovgivning omkring test af dæk i slidt tilstand.

Manglende gennemsigtighed omkring dæks egenskaber i hele deres levetid har i dag både sikkerhedsmæssige, økonomiske og miljømæssige konsekvenser. For selv om mange dækfirmaer udvikler dæk, der er sikre at køre med helt ned til lovgrænsen på 1,6 mm, er der ingen regler, som forhindrer, at bilejere i god tro, anskaffer dæk, der bremser markant dårligere, når der bliver slidte.

- Som det er nu, hvor der ikke er krav om test af dæk i slidt tilstand, står bilejerne reelt i en uafklaret situation. Der findes nemlig ikke forbrugervendt viden, der fortæller, hvor gode dine dæk er, når de bliver slidt. Når du skal købe nye dæk, kan du kun se, hvor godt dækket er som nyt, forklarer Claus Chouhan, salgsdirektør for Michelin i Danmark.
De manglende regler for test af dæk som slidte og krav til minimumegenskaber betyder, at bilister intetanende kan køre rundt i årevis med dæk, som er langt dårligere end gennemsnittet.

Men det betyder også, at dækcentre, værksteder og bilister tit udskifter dæk langt inden lovgrænsen på 1,6 mm - dæk, som kunne have kørt mange flere kilometer. Det koster både forbrugerne og miljøet dyrt i form af resursespild og unødige omkostninger. For eksempel har revisionsfirmaet EY’s beregnet, at konsekvent udskiftning af dæk allerede ved 3 mm dækmønster (ift. 1,6 mm) vil give et merforbrug på 128 millioner dæk i Europa årligt. Det svarer til ekstra 6,6 millioner tons CO2og en merudgift på ca. €6 mia. for bilejerne, hver år.

Store forskelle ved slid

Imidlertid viser flere tests, at hverken et dæks præstationer som nyt, eller dybden af dækmønsteret nødvendigvis fortæller, hvor godt et dæk er, når det slides. Den viden kræver decideret test af dæk både som nye og slidte. Altså en helt ny tilgang til dæktest, som ligger udover de gældende krav til producenterne om, at deres dæk alene testes som nye, påpeger Claus Chouhan.

- Så snart et dæk er monteret på en bil, bliver det udsat for slid. Derfor er et dæk på en bil per definition aldrig nyt. Og jo mere et dæk slides, jo mere ændres dets egenskaber. Vores tests viser tydeligt, at nogle dækfabrikater virkelig bliver dårlige, når de slides, siger han.

Der er dog nogle egenskaber, som bliver bedre, når dækket slides, så som opbremsning på tør vej samt rullemodstand. Modsat forringes bremseevne på våd vej typisk - nogle gang drastisk, i takt med slid. Derfor er analyser af bl.a. slidte dæks bremseevne på våd vej et overset, men vigtigt, sikkerhedsaspekt.

- Michelins mål er, at forbrugerne har adgang til al relevant information i købssituationen. Her vil indførelsen af lovpligtig test af slidte dæk være et markant fremskridt. Derfor støtter vi op om det initiativ, som Frankrig har taget med EU på området, siger Claus Chouhan.

EU – Seneste udvikling
For netop at højne forbrugerbeskyttelsen indledte EU i marts 2019 overvejelser omkring principiel test af slidte dæk som led i ny EU-lovgivning (General Vehicle Safety Regulation). Lovgivningen forventes implementeret i efteråret 2019. Sideløbende arbejder FN’s Økonomiske Kommission for Europa (UNECE) med at definere rammerne og de juridiske implikationer ved disse test. Michelin støtter initiativerne, der vil sikre forbrugerne bedre gennem bl.a. et lovpligtigt mindstekrav til dæks bremseevne på våd vej i slidt tilstand.

Sådan testes nye dæk i dag
Nye dæk bliver testet på våd vej ved at måle bremselængden fra 80 til 20 km/t med 1 mm. vand på overfladen. Hertil kommer detaljerede målinger af parametre som friktionsgrad, temperatur, mv.

Ifølge Michelin bør den nuværende testmetode også anvendes ved fremtidig tests af slidte dæk. Dels fordi metoden er anerkendt af forbrugerne og i forvejen benyttes af dækfirmaer og testorganisation. Dels fordi den afspejler forhold, bilister kan møde på vejene (nedbremsning fra 80 km/t og 1 mm vand på vejbanen).

BILPRISER.DK'S NYHEDSBREV

Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag.

Nyhedsbrev

Nyt fra Bilpriser.dk

Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag


Siden 1999 har Bilpriser.dk været danmarks førende kilde til vurdering af brugte biler. Alle vurderinger er baseret på BilpriserPro Prisberegning, bilbranchens uafhængige værktøj til bilvurdering.