• Læs mere om:
  • Miljø og sikkerhed
  • Marked og mærker
  • Nye modeller
  • Konceptbiler
2. juni 2016 - Audi

Audi A7 piloted driving concept

Audis selvkørende testbil har udviklet sociale færdigheder.

Audi A7 piloted driving concept aka "Jack". Audi A7 piloted driving concept aka "Jack".

Audi

Audi videreudvikler hele tiden mærkets selvkørende testbiler. "Jack“, som er det interne kælenavn til testbilen med al teknikken, "Audi A7 piloted driving concept“, kører nu endnu mere naturligt.

Det viser sig blandt andet ved suveræne reaktioner på farlige steder: "Jack" passerer nu lastbiler med en smule større afstand, og ændringer af kørebanen forude viser bilen ved at tænde blinklyset og ved at nærme sig kørebanestriberne – på samme måde som en menneskelig bilist ville gøre for at vise omgivelserne, hvad man har til hensigt at gøre.

"Jacks" sociale kompetencer bliver særligt tydelige, hvis andre køretøjer fx skal flette ind på en motorvej: Her afgør testbilen alt efter den valgte køreprofil, om trafiksituationen bliver mest harmonisk ved, at bilen accelererer eller bremser. Som endnu en nyhed kan navigationssystemet efter ønske beregne en rute, hvor antallet af strækninger til udnyttelse af den selvkørende funktion er størst.

Superhjernen i forbindelse med selvkørende biler er den centrale førerassistentstyreenhed (zFAS). Den anvender topmoderne højtlydende processorer til at foretage en realtime-vurdering af signalerne fra alle sensorer og dermed opstille en model af omgivelserne. Den skaber et så præcist billede som muligt af den aktuelle trafiksituation. På den måde kan zFAS beregne forestående manøvrer i forvejen og så at sige kaste et blik ind i fremtiden.

Større sikkerhed, større udbytte af infrastruktur og mere komforttid

Selvkørende teknologi giver større sikkerhed, mere effektiv udnyttelse af den trafikale infrastruktur og mere komforttid til føreren. På baggrund af de gennemprøvede teknologier tilbyder Audi allerede kørsel med assisterende systemer: Standardteknologier som funktionen køassistent tilbyder Audi i øjeblikket til Audi A4 og Audi Q7.

Audi beviser igen og igen mærkets fremskridt inden for selvkørende biler med spektakulære tiltag: Fx tegnede en selvkørende Audi TTS i USA mærkets logo med de fire ringe på en saltsø, ligesom den - uden fører - gennemførte den legendariske bjergracerbane Pikes Peak i Rocky Mountains. På racerbanen i Hockenheim susede en selvkørende Audi RS 7 Sportback i efteråret 2014 rundt på banen og udfordrede grænserne for det fysisk mulige. Siden da har Audi også vist de næste skridt inden for selvkørende biler på offentlige veje – eksempelvis under almindelige trafikbetingelser på motorveje i USA – fra vestkysten til Las Vegas.

Fremtiden er opkoblet
Bilerne og infrastrukturen vil i fremtiden kommunikere mere intensivt med hinanden – det gælder også, og måske især, for selvkørende biler. En vigtig forudsætning i den forbindelse er de fælles informationsinterfaces, der gør det muligt at udnytte fordelene ved selvkørende biler på motorvejene endnu bedre.

Det digitale testområde, som det tyske ministerium for trafik og digital infrastruktur har udvalgt på motorvej A9, byder på ideelle forudsætninger for at vurdere og videreudvikle fremtidige funktioner og koncepter i et samarbejde mellem repræsentanter for fristaten Bayern, bilindustrien og IT-branchen. Her kan mærket med de fire ringe endnu en gang teste mulighederne med Car-to-X-kommunikation – under virkelige trafikforhold og i realtime.

Informationer fra omskiftelige vejskilte overføres eksempelvis i fremtiden digitalt til bilen, hvilket bidrager til at fremme flowet i trafikken. Desuden definerer og tester Audi sammen med IT-partnere elementer af den fremtidige 5G-kommunikationsstandard. Car-to-X-kommunikationen gør det muligt for selvkørende biler straks at udnytte nødsporet, når dette tillades midlertidigt.

Og Car-to-Car-kommunikationen mellem biler, der kører på samme strækninger, går et skridt videre: Der kan realtime-rapporteres om farlige steder og ulykker, så de selvkørende bilers hastighed tilpasses automatisk til den potentielle fare.

Infrastrukturen det pågældende sted har særligt stor betydning for selvkørende biler på motorvejene. Foruden sensorerne i bilen sørger signaler fra omgivelserne for, at bilerne kan forudsige situationer præcist. Partnerne i det digitale testområde A9 tester fx den indvendige tilstand og den forandrede materialestruktur på refleksstolperne langs vejen. De skal også reflekteres af bilernes radarsensorer på større afstand. Desuden undersøger deltagere i testområdet specielle vejskilte, der skal gøre det muligt for testbilerne at gennemføre en særdeles præcis positionering af bilens placering inden for forskellige typer vejstriber.

Trafikkens kompleksitet stiger markant for de fleste kunder på strækningen fra motorvejsafkørslen til byområderne. Denne såkaldte "First Mile" tester og udvikler Audi i endnu et testområde i nærheden af den nye motorvejsafkørsel Ingolstadt-Süd. Fra 2017 vil der i samarbejde med byen Ingolstadt blive testet både konstruktionsmæssige forhold som fx forskellige typer kantsten og tekniske løsninger som fx sensorer i vejkryds. Selvkørende testbiler fra Audi er allerede med ved udarbejdelsen af den nye infrastruktur. Testen starter i 2018.

 
 

BILPRISER.DK'S NYHEDSBREV

Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag.

Nyhedsbrev

Nyt fra Bilpriser.dk

Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag


Siden 1999 har Bilpriser.dk været danmarks førende kilde til vurdering af brugte biler. Alle vurderinger er baseret på BilpriserPro Prisberegning, bilbranchens uafhængige værktøj til bilvurdering.