Handelsguide - Bilpriser.dk

Inden du sælger brugt bil

Juraguide - Undgå faldgruberne ved salg af brugt bil

Sørg altid for en ordentlig kontrakt, når du sælger en bil. Det er også i din interesse. Sørg altid for en ordentlig kontrakt, når du sælger en bil. Det er også i din interesse.

Af Rune Moefelt, advokat hos Maare Advokataktieselskab, Odense.
Inden du sælger brugt bil – købsaftalen.
Som sælger af en brugt bil bør man sikre sig et godt aftalegrundlag for derved at undgå reklamationer. En god aftale kan ikke tage højde for alle tænkelige problemer eller mulige reklamationer, som kan opstå, men den kan forebygge og imødekomme mange. Du kan med fordel også læse artiklen ”Inden du køber brugt bil”, idet artiklen behandler flere problemstillinger, som du som sælger også bør være opmærksom på.

Din oplysningspligt som sælger - fejl og mangler mv.
Som sælger af en brugt din har du pligt til at oplyse køber, om alle de fejl og mangler du kender til. Gør du ikke det, kan du risikere, at blive ansvarlig for mangler du enten kendte eller burde ken-de til. Oplysninger som du giver, bør altid skrives ind i købsaftalen.
Du skal ikke oplyse mere om bilen end du kan dokumentere eller er helt sikker på. Dette gælder f.eks. hvor meget bilen har kørt, årgang, hvornår bilen er indregistreret, udstyr mv. Skriv derfor f.eks. ikke hvad som helst i annoncer, når du sætter bilen til salg.
Det er oplysninger, som en køber vil lægge vægt på, og de vil indgå i en mangelsbedømmelse sene-re.

Købets finansiering.
Det er selvfølgelig op til dig selv om du vil give en køber kredit, således at han eller hun ikke betaler købesummen helt eller delvist i forbindelse med købet. Det kan dog ikke anbefales, at man som en privat sælger giver kredit. Det bør du lade forhandlere og banker om.
Få derfor købesummen senest på det tidspunkt, du leverer bilen til køber. Betaler køber med check bør den være noteret eller udstedt af en bank, da du ellers kan risikere, at checken er dækningsløs.

Pant eller ejendomsforbehold i bilen.
Det er dig som sælger, der har ansvaret overfor køber for, at der ikke er pant eller lignende i bilen. Er der taget pant eller et ejendomsforbehold i forbindelse med, at du købte du, skal du sørge for at få pantet eller ejendomsforbeholdet aflyst inden bilen overgives til køber.
Har en tidligere ejer af bilen oplyst dig om, at der ikke er pant i bilen har du stadig ansvaret for køber. Du bør derfor undersøge, om der skulle være pant eller lignende i bilen inden du sælger. Dette kan du gøre ved at gå ind på www.tinglysning.dk.

Ansvarsfraskrivelse eller forbehold.
Det er vores erfaring, at formuleringer som ”solgt som den er og forefindes”, ”købt som beset” eller ”uden ansvar for fejl og mangler” ofte anvendes af sælgere i købsaftaler. Sådanne generelle udtryk bør du undgå at benytte. De vil ofte være virkningsløse og ikke tillægges megen vægt ved en konkret mangelsbedømmelse.
Du bør i stedet tage konkret forbehold for alle fejl og mangler, som du kender til og skrive dem ind i aftalen.

Garanti.
Det er en udbredt misforståelse, at køber har garanti efter Købeloven. Køber har ikke nogen garanti i henhold til Købeloven, og Købeloven indeholder slet ikke regler om garanti. Du er som sælger ikke forpligtiget til at yde køber nogen form for garanti. Garantier skal særskilt aftales. Du skal dog være opmærksom, at oplysninger du angiver i f.eks. annoncer kan blive fortolket, som egenskaber ved bilen, som du garanterer for overfor køber.

Købers undersøgelse af bilen.
Eventuelle fejl og mangler som en køber vil kunne opdage eller burde opdage ved en undersøgelse af bilen, kan han som udgangspunkt ikke efterfølgende gøre gældende. Det bør derfor fremgå af købsaftalen om køber har haft mulighed for at undersøge bilen og f.eks. prøvekørt bilen inden købet. Det kan med fordel angives hvornår og hvor mange gange.

Omregistrering og forsikring.

For at undgå uklarheder bør det afklares i købsaftalen, hvem der skal betale og sørge for en omregistrering af bilen.

Syn.
Du bør i købsaftalen oplyse om, hvornår bilen sidst har været til syn, og køber bør få udleveret synsrapporten som bilag til aftalen.

Bemærk
Denne artikel er ikke ment som en udtømmende gennemgang af købsaftaler, hvad du som sælger skal sørge for ved salg af en brugtbil, og der kan være andre forhold end de nævnte, du bør være opmærksom på. Den kan derfor ikke erstatte behovet for juridisk rådgivning i en konkret sag.

Link: www.maare-advokater.dk

BILPRISER.DK'S NYHEDSBREV

Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag.

Nyhedsbrev

Nyt fra Bilpriser.dk

Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag


Siden 1999 har Bilpriser.dk været danmarks førende kilde til vurdering af brugte biler. Alle vurderinger er baseret på BilpriserPro Prisberegning, bilbranchens uafhængige værktøj til bilvurdering.