Handelsguide - Bilpriser.dk

Vinterkørsel

- En årstidsbestemt kørselsvejledning fra A til Å

Du slipper lettere gennem vinteren, hvis du tager nogle enkle forholdsregler. Du slipper lettere gennem vinteren, hvis du tager nogle enkle forholdsregler.

Vinteren er årets mest krævende tid for bilerne og førerne. Vanskelige forhold forøger stærkt risikoen for ulykker, og selv rutinemæssige køreture kan udvikle sig til voldsomme oplevelser.

Saab Automobiles ansvarlige testingeniør, Torbjörn Christensson, giver her en vejledning for vinteren fra A til Å med enkle forholdsregler, der kan være til nytte for alle bilister.

A - Antifrost
Antifrost. Glykol i kølevæsken er motorens første forsvarslinie mod temperaturer under 0 grader. For at den skal være effektiv, skal der mindst være 50 procent glykol i kølevæsken. For at være sikker bør den kontrolleres en gang årligt, og det er navnlig vigtigt, hvis der i årets løb er fyldt op med rent vand. Danskere, der skal på skiferie, bør huske at bilen ofte står i minus 20 grader.

B - Blankis
Blankis - også kaldet sort is - er en næsten usynlig trussel. Det gælder oftest ved overgangen til temperaturer under nul grader. Pas særligt på i kurver, der ligger i læ eller i skygge, for det er specielt her, blankis kan overraske. En bestemt ting kan afsløre, om du kører på blankis. Det er, at der bliver helt stille i bilen, fordi der ikke kommer lyd fra hjulene. Brems endelig ikke, men let foden fra speederen og fortsæt langsomt.

C - Check batteriet
Check batteriet. Det har det hårdt om vinteren. De fleste batterier er nu servicefri, men den gamle type, der en gang imellem skal fyldes op med afmineraliseret vand, findes stadig i mange biler. En af de hyppigste årsager til svigtende startstrøm er netop, at væskestanden er for lav, så den ikke dækker pladerne. Det er klogt at få spændingen kontrolleret, især hvis bilen anvendes til korte ture med mange stop og start - en længere tur ind imellem vil gavne batteriet.

D - Dug og rim
Dug og rim. Skal ikke være på ruderne. Hvis bilen ikke holder i garage, spares tid om morgenen, hvis forruden dækkes med et stykke pap inden parkering for natten. Afisningsvæske kan bruges på andre ruder, hvis det er vanskeligt at rense dem med isskraberen. Når man sætter sig ind i bilen, kan der hurtigt dannes dug indvendig på ruderne. Undgå det ved med det samme at åbne et vindue lidt. Dugdannelse på bagruden kan i nattens løb fryse til is, men her er det bedst at bruge bagrudens elvarme, da skrabning kan ødelægge varmetrådene. Sørg for at sidespejlene er anvendelige.

E - Elektronisk Traction Control
Elektronisk Traction Control (ETC) er en værdifuld hjælp på glatte veje. Hvis et eller flere drivende hjul mister vejgrebet, aktiveres bremsen, og motoreffekten reduceres, hvis det er nødvendigt. Men selv om bilen stadig er på ret køl, så husk, at det stadig er glat. De blokeringsfri bremser, ABS, er naturligvis også en stor hjælp, men er ikke noget mirakel. Man kan efter forholdene komme så hurtigt ind i en kurve, at forhjulene under alle omstændigheder vil skride ud, og her vil ABS bremsefunktionen kun gøre ondt værre.

F - Frost
Frost i luft og på vej behøver ikke være ens. I de fleste nye biler kan lufttemperaturen aflæses, men selv om der er plusgrader i luften, kan der være minusgrader på vejbanen. Så længe den er tør, betyder det ikke noget, men den mindste smule regn kan lynhurtigt gøre vejen isglat. Hvis der efter en frostperiode pludselig kommer regn, så tag omgående farten af bilen og prøv dig frem.

G - Greb i vejen
Greb i vejen er en vigtig faktor ved al bilkørsel, men under vinterkørsel er det undertiden vanskeligt at opnå et solidt vejgreb. Det må være en selvfølge, at man kører på vinterdæk, men de må ikke være slidt for langt ned. Et dæk med mindste tilladte mønsterdybde på 1,6 millimeter pumper 85 procent mindre vand væk end et nyt dæk, og i snesjap er det endnu værre. Kontroller mønsterdybden på dine dæk og indret hastigheden efter den. Brug også bremserne en gang imellem, så du er sikker på, at de fungerer effektivt, når der er brug for dem.

H - Hovedstøtte
Hovedstøtte er et vigtigt værn mod piskesmældsskader ved påkørsel bagfra, og disse uheld sker ofte på glat vej. Vær sikker på, at din nakkestøtte er rigtigt indstillet, navnlig hvis en lavere person har benyttet bilen. Støtten skal være i niveau med baghovedet. Hvis det er lavere, bøjes hovedet over støtten, hvilket udsætter halsen for endnu større påvirkninger.

I - Isslag
Isslag er den værste og mest lumske overraskelse, en bilist kan komme ud for. Fænomenet forekommer nemlig oftest ved plusgrader. Er temperaturen mellem frysepunktet og 5 grader, skal man øjeblikkelig tage farten helt af bilen og være meget opmærksom på vejbanens tilstand og sætte hastigheden efter den vurdering.

Forruden er opvarmet af ventilationsluften, og derfor kan det fortsat virke som uskyldig regn, men det kan være isslag, og det er det glatteste, man kan komme ud for. Det er egentlig kun teoretisk, at bremselængden kan tidobles i forhold til tør vej, for føreren har overhovedet ikke styr på bilen, der ofte vil køre af vejen eller ramle ind i noget, inden bremselængden er "opbrugt". Kommer man ud for isslag, er det klogest at komme væk fra vejen og holde stille til det er væk.

J - Jump cables
Jump cables eller startkabler er nyttige om vinteren og gode at have med sig til egen eller andres hjælp. I den engelske betegnelse skal jump ikke oversættes med "at hoppe", men med "at narre" - man narrer en død motor ved at give den strøm fra en anden bil. Kablerne skal tilsluttes på den rigtige måde, hvilket vil sige, at pluspolerne på de to batterier først forbindes, derefter forbindes det andet kabel til stel i begge biler. Hvis der er tændt for en strømforbrugende del eller er der en kortslutning i den "døde" bil, vil der ved tilslutningen til stel komme en gnist. Hvis batteriets minuspol bruges til forbindelsen, kan gnisten antænde den brint, der damper fra batteriet.

K - Kør med dobbelt afstand
Kør med dobbelt afstand. På en vej med fastkørt sne er bremselængden selv ved 50 kilometer i timen dobbelt så lang som på tør vej. Det gælder selvfølgelig også for bilisten foran, men han har måske haft bedre tid til at foretage en korrekt opbremsning, han kan have bedre dæk, eller vejbanen er måske i bedre stand, hvor han befinder sig.

L - Lastvogne
Lastvogne skal overhales med omtanke, fordi deres bremselængde i glat føre er meget længere end for personbiler. Fra 40 kilometer i timen kan en personbil bruge cirka 80 meter - og den kører ret hurtigt efter de første 16 meter. Hvis man efter overhaling af en lastvogn ikke kan etablere en betydelig sikkerhedsafstand til den, skal man hellere lade være med at overhale.

M - Mørkekørsel
Mørkekørsel kan også være ekstra besværligt om vinteren. I klart vejr skal man som sædvanligt bruge det lange lys hvor det er muligt - konstant på motorvej, hvis der ikke er anden trafik tæt foran - men i snevejr skal man blænde ned til nærlys som i tåge eller bruge tågelygterne for ikke at blive blændet af genskin fra sneen. I snevejr er det klogt at tænde tågelygterne, men husk at slukke dem, når de ikke længere gør nytte ved at lyse lavt frem foran bilen. Dæmp instrumentlyset.

N - Nyttig brug af højere gear
Nyttig brug af højere gear. Ved igangsætning på glat vej kan det være en fordel at starte i andet gear for at undgå hjulspind. Ved overhalinger skal man også være varsom med at skifte ned i gear, da de drivende hjul kan miste grebet. Har man automatgear, skal man huske at stille den på "vinterkørsel", hvis dette findes. Også her vil bilen starte i et højere gear. Har bilen Traction Control (TC) vil dette hindre hjulspind ved start.

O - Olie
Olien i motoren kan blive meget tyktflydende ved lave temperaturer. Indtil motoren er varm, skal den have det lidt let. Agter man sig til skisportssteder, hvor temperaturen ofte er minus 20 grader eller lavere kan det være klogt at skifte til en olie med lavere viskositet, for eksempel 5W/30 eller 5W/40.

P - Pas på pladerne
Pas på pladerne. Vejsalt, sjap og snavs er et konstant angreb mod bilens stålplader. Spul og vask bilen ofte, og kontroller altid bremserne bagefter. Se efter at afløbshullerne i karrosseriet ikke stoppes til at snavs og blade. Selv om de fleste nye biler er undervognsbehandlede, er det værd at kontrollere, at bilen er tilstrækkeligt beskyttet. Du bevarer både bilens værdi og udseende.

Q - Quick opvarmning
Quick opvarmning af bilen er naturligvis ønskelig, når man starter i kulden, men lad dig ikke friste til at lade motoren gå i tomgang, for det skader både motoren og miljøet. Kør så snart motoren er startet og lad en siderude stå lidt åben for at forhindre dugdannelse.

R - Rigtigt udsyn
Rigtigt udsyn. Vær omhyggelig med godt udsyn både frem og bagud. Tænd elbagruden, så snart motoren er startet. Let sne på for- og bagrude kan fjernes med viskerne (hvis en sådan findes på bagruden), men vær først sikker på, at de ikke er frosset fast.

S - Slinger i valsen
Slinger i valsen får man let på sne og is selv ved ret lave hastigheder. Brems ikke! Hvis forhjulene skrider på en forhjulstrukket bil, træd så koblingen ned/stil automatgearet på N for at frikoble motoren og drej forhjulene i den retning, du vil køre. Hvis bagvognen skrider ud, skal du styre i samme retning, som bagvognen bevæger sig, og ret stille op, når udskridningen er afbrudt. Hvis bilen har ABS-bremser, hjælper de til at hindre udskridning under opbremsning. Bremsepedalen vibrerer 12 gange i sekundet, når ABS er i funktion, og der altså trædes hårdt på bremsepedalen. Prøv ABS i funktion under sikre forhold, så du kender effekten. Med biler uden blokeringsfri bremser gælder det på glat vej i endnu højere grad ikke at styre og bremse på samme tid.

T - Trafikradio
Trafikradio er en glimrende hjælp om vinteren, men mærkelig nok kører mange bilister med en bilradio, der kan indstilles til TP, "Traffic Program", og TA, "Traffic Announcement", uden at gøre brug af det. Læs brugsanvisningen igen. Trafikradioen kan i god tid give advarsler om vanskeligt fremkommelige veje og meget andet. Ikke desto mindre kan man altid blive overrasket af en uventet situation, så det er bedste at forberede sig. I vognen bør der være en lygte med gode batterier, varmt tøj og et par gode støvler - eventuelt gummistøvler - et slæbereb og en skovl.

U - Uopmærksomhed
Uopmærksomhed er årsag til mange trafikuheld året rundt, men om vinteren er der særlig meget at være opmærksom på. Er solen fremme på en skyfri himmel efter en nat med rimfrost, er denne smeltet, hvor solen har magt, men hvor der er skygge, kan vejen stadig være glat. Tænk på det, når der længere fremme er skygge fra bygninger, træer eller skråninger.

V - Ventilation
Ventilation er vigtig i bilen for sikkerhedens skyld. Selvfølgelig er det behageligt at have god varme i bilen, men pas på ikke at blive døsig. Sørg for god luftgennemgang, og sæt ikke mere varme på end nødvendigt, men tag bare den tykke overfrakke af, så sidder sikkerhedsselen bedre.

X - Xenonlamper
Xenonlamper bliver stadig mere almindelige i nye biler. De betegner det største gennembrud i belysningsteknik siden indførelsen af halogenlamper, fordi de har længere rækkevidde og en bredere lyskegle, og de mindsker tilmed risikoen for at blænde modkørende trafik. Det eneste kedelige er, at bilen skal være født med xenonlamper.

Y - Yderst vigtige dæk
Yderst vigtigt er dækkene. Sæt vinterdæk på, når bladene falder af træerne, og kør på dem til det grønnes igen. Det er en gratis sikkerhed, da sommerdækkene ikke slides i den tid. Det er fornuftigt at anskaffe fire fælge til vinterdækkene, da omskiftningen så sker hurtigt. Ved mange vintersportssteder kan det være nødvendigt med snekæder - Sæt dem kun på de drivende hjul. Kører man fast i høj sne, kan det hjælpe at lukke lidt luft ud af de drivende hjul, der dermed får en større anlægsflade, men husk snarest at pumpe til normalt tryk igen.

Z - Zenit
Zenit for solen er ganske lav, og drejer man lige mod den lavtstående sol, kan man ikke se noget som helst, hvis forruden er snavset eller dugget. Sørg for at blæseren hurtigt kan afdugge, og at der er rigelig sprinklervæske på beholderen. Har den indeholdt rent vand, så giv den en passende portion sprit til frostsikring. Brug aldrig glykol - det skader lakken.

Æ - Ændring af kørestil
Ændring af kørestilen er nødvendig. Tilpas hastigheden til vejens tilstand. Hold afstand og kør med jævn hastighed.

Ø - Øvrige gode råd
Øvrige gode råd. I snevejr, hvis vejen er blevet ryddet, er den i reglen også blevet smallere. Undgå at komme ud i den høje sne ved siderne, det kan pludseligt dreje bilen bort fra vejen. Hvis det er tåget, så lad være at køre hurtigt efter de hvide linier. Den taktik har været årsag til utallige harmonikasammenstød. Alle bilister mener, at de kører over middel godt. Vinteren viser noget andet, og alle kan jo ikke ligge over middel.

Å - Årstiden
Årstiden påvirker din kørsel. Tænk på, at alle forudsætninger forandres om vinteren sammenlignet med sommeren. Både rejsetid og bremselængde bliver længere. Det eneste der bliver kortere er dagene.

BILPRISER.DK'S NYHEDSBREV

Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag.

Nyhedsbrev

Nyt fra Bilpriser.dk

Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag


Siden 1999 har Bilpriser.dk været danmarks førende kilde til vurdering af brugte biler. Alle vurderinger er baseret på BilpriserPro Prisberegning, bilbranchens uafhængige værktøj til bilvurdering.