Handelsguide - Bilpriser.dk

Grænseplader

Køb og anvendelse af grænseplader

Køb og anvendelse af bil på grænseplader:

 

 • Køb af bil på grænseplader
 • Forsikring og vægtafgift
 • Grænsepladernes gyldighed
 • Anvendelse i Danmark
 • Anvendelse i udlandet

  Bestemmelserne om grænseplader findes i registreringsbekendtgørelsens § 119-127. Tilladelse til midlertidig indregistrering af bil på grænseplader kan gives i følgende tilfælde:

  1. Når køretøjer af et dansk firma sælges til en udlænding til levering i udlandet, og køretøjet skal køres over grænsen.
  2. Når en udlænding agter at anvende køretøjet under et midlertidigt ophold her i landet og eventuelt under feriekørsel i udlandet.
  3. Når en person, der har bopæl her i landet, i forbindelse med udvandring eller ophold af længere varighed agter at medtage køretøjet til udlandet.

  En udlænding, som nævnt under pkt. 1 og 2, betyder en person, der ikke har bopæl her i landet - vedkommende kan således godt være dansk statsborger.

  Køb af bil på grænseplader
  Rent praktisk kan enhver større mærkeforhandler formidle ansøgning om grænseplader, idet forhandleren har de nødvendige ansøgningspapirer. Ekspeditionen tager normalt kun få dage, hvis betingelser og formaliteter er i orden. Da priserne på grænsepladebiler kan variere, vil det være en god ide at forhøre sig om priser flere steder.

  Forsikring og vægtafgift
  Forsikring (ansvar) skal tegnes i dansk selskab for den periode, grænsepladerne er gyldige. Kaskoforsikringer for grænsepladebiler er ret dyre, og ikke alle selskaber ønsker at tegne dem. Hvis du på forhånd ved, at bilen skal omregistreres kort efter ankomsten til udlandet, skal du for at spare forsikringspræmie kun bede om tilladelse for 1-3 måneder. Visse forsikringsselskaber tegner forsikring på dagsbasis. Der betales ikke vægtafgift for køretøjer, der registreres på grænseplader.

  Grænsepladernes gyldighed
  Når en herboende person i medfør af pkt. 3 har fået bevilget en grænsepladebil, skal han køre den ud af landet inden 24 timer. Har vedkommende dokumenteret, at han har solgt eller udlejet sin herværende bopæl, er fristen 3 uger.

  Grænseplader har maksimal gyldighed i et år fra det tidspunkt, bilen er kørt ud af Danmark. For udlændinge, der under midlertidigt ophold har tilladelse til køre op til et år her i landet på grænseplader, vil pladerne således kunne få gyldighed for i alt to år (et år i Danmark og et år i udlandet).

  Har du i første omgang fået grænseplader for en periode på under et år, kan du søge om forlængelse i op til et år. Ansøgningen skal - ledsaget af nyt forsikringsbevis - være fremme, inden den først bevilgede periode er udløbet.

  Anvendelse i Danmark
  Når bilen ikke længere kan køre lovligt i Danmark, gives der - efter at den har været i udlandet - tilladelse til benyttelse af bilen her i højst 35 dage sammenlagt. Tilladelsen gives af Centralregisteret. Denne tilladelse gives dog ikke, hvis ejeren bevarer bopæl i Danmark eller har anden familiemæssig tilknytning til Danmark. Det vil være påtegnet registreringsattesten, at kørsel i Danmark ikke er tilladt.

  I Danmark må en bil på grænseplader kun benyttes, såfremt den registrerede ejer eller bruger er med i bilen. Undtagelse gøres dog for den direkte kørsel ud af landet.

  En bil, der oprindeligt er registreret på danske grænseplader kan altid - uanset at flyttegodsbetingelserne ikke er opfyldt - afgiftsberigtiges ved vurdering i forbindelse med senere registrering i Danmark.

  Udlandet
  De ovenstående regler har alene relation til de danske forhold (afgifter) og siger intet om, i hvilket omfang der lovligt kan køres på gyldige danske grænseplader i udlandet. Om dette kan ske, afhænger af flere ting: dels karakteren af vedkommendes ophold (fast bopæl, midlertidigt ophold, ren turisme m.m.), dels af hvilket land der er tale om.

  Grænsenummerpladerne skal ved udløb af gyldighedsperioden tilbageleveres til Centralregisteret. Sker det ikke, kan registeret henlede udenlandske myndigheders opmærksomhed på, at bilen ikke længere er gyldigt registreret i Danmark.

  Medlemmer af FDM kan få yderligere oplysninger hos FDM's Juridisk Service.

     

 • BILPRISER.DK'S NYHEDSBREV

  Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag.

  Nyhedsbrev

  Nyt fra Bilpriser.dk

  Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag


  Siden 1999 har Bilpriser.dk været danmarks førende kilde til vurdering af brugte biler. Alle vurderinger er baseret på BilpriserPro Prisberegning, bilbranchens uafhængige værktøj til bilvurdering.