Handelsguide - Bilpriser.dk

Dæk og fælge

Alt det du ikke vidste, du skulle vide om dæk

Dæk er ikke bare dæk. To dæk af samme anerkendte mærke kan have vidt forskellige kvaliteter. Pas derfor på ikke at falde for et sæt meget billige dæk uden at undersøge kvalitet og oprindelse. Det kan umiddelbart være svært at vurdere, men her er nogle tommelfingerregler.

Parallelimporterede dæk
Parallelimporterede dæk er hentet til Danmark uden om de almindelige salgskanaler. Det lyder fristende, at man her kan få et af de anerkendte mærker for omkring halv pris. Men pas på! Dækkene kan være fremstillet til det fjernøstlige eller sydamerikanske marked og derfor være beregnede til helt andre klimatiske forhold end de europæiske.

Billeasing - Privatleasing? Find aktuelle tilbud

Især under kølige eller fugtige vejrforhold kan disse dæk være farlige for trafiksikkerheden. Dækkene er ofte fremstillet af en hårdere gummiblanding, efter en teknologi og med dækmønstre beregnet for andre kørselsforhold.

Er der fabrikationsfejl på sådanne parallelimporterede dæk, kan det også give problemer. Måske kan et erstatningskrav ikke rettes mod importøren, fordi han simpelthen er forsvundet lige så stille, som han kom.

Generelt skal du se dig godt for. Det er ikke sikkert, at det altid kan betale sig at spare nogle få procent. Der er som bekendt også noget, der hedder service og professionel rådgivning. Det bør du regne med i prisen - både for din egen og trafiksikkerhedens skyld. Dæk af anerkendt fabrikat har en kvalitet, der bevirker, at de kan regummieres, hvilket er til gavn for miljøet.

Dækkvaliteter
Selv om dækket er af et anerkendt mærke, bør du alligevel se efter, hvor det er fremstillet. Det fremgår af E-mærkningen, som er din garanti for, at dækket er typegodkendt i henhold til EUs såkaldte ECE-30 regulativ. Det er en produktionsnorm, der stiller krav til dækkvalitet, mærkning og hastighed.

Se også efter DOT-mærket (den amerikanske kvalitetsstandard). Efter DOT-mærket skal der være en datomærkning, som enten kan være et serienummer eller produktionsuge/år.

 Overvejer du privatleasing? Gå til oversigt

Bemærk at E- og DOT-mærkerne ikke garanterer noget som helst, hvis der ikke bagved står et godkendelsesnummer og et oprindelsesland.

Prima dæk er forsynet med komplet mærkning og forhandles med fabriksgaranti.

Er dækket mærket med DA, skal du også passe på. DA står for Defective Appearance, hvilket betyder "skønhedsfejl". DA-dækket kan også have mindre reparationer. Det betyder ikke noget for trafiksikkerheden, men hvem bryder sig om at køre med fejlbehæftede dæk eller dæk med skønhedsfejl bare for at spare nogle få procent. DA-dæk er komplet mærket og indstemplet DA med minimum 18 mm høje bogstaver på mindst den ene side. Også DA-dæk forhandles med fabriksgaranti.

M+S-mærkning. Når dækket er forsynet med et M+S-mærke, betyder det, at dækket enten er et vinterdæk eller et helårsdæk. M+S-mærkede dæk skal altid monteres på alle fire hjul og må altså ikke forekomme blandet med sommerdæk.

Max. 30 km/t. Disse dæk må ikke anvendes på motorkøretøjer eller anhængere, der tilkobles biler. Dækkene er mærket med "Max. 30 km/t" (med holdbar mærkning) på begge sider. Oprindelig hastighedsmærkning skal være fjernet.

Hastighedskoder
Dækket skal have en hastighedskode, der svarer til de hastigheder, bilen maksimalt er typegodkendt til at køre med. Det er altså ikke tilstrækkeligt at købe L-mærkede dæk til max. 120 km/t, fordi fartgrænserne i Danmark nu en gang er maksimalt 110 km/t. Det er bilens topfart, der er afgørende.

Bogstavkode
Maks. hastighed, km/t
P
150
Q
160
R
170
S
180
T
190
U
200
H
210
V
240
Z
over 240

Kører du stærkere, end dækket er beregnet til, risikerer du, at dækket eksploderer. Det kan få alvorlige følger for dig selv og dine medtrafikanter.

Både i Danmark og i Tyskland er det dog tilladt at køre med M+S-mærkede dæk beregnet til en lavere hastighed, end typegodkendelsen foreskriver. I Tyskland skal der i så fald i førerens synsfelt (i forrudens venstre hjørne eller ratcentrum) være anbragt en mærkat, der angiver de monterede dæks maksimale hastighed. Mærkaten fås hos dækforhandlere.

Sådan læses et dæk
Dæk er også mærket med nogle oplysninger om fysiske mål og egenskaber. Mærkningen kan virke lidt svær at gennemskue, men følgende eksempel viser, hvad de forskellige tal dækker.
Dækmærkning

Er dækket mærket 165R13 82 T betyder det, at dækket er et 165 mm bredt radialdæk ( R ), som passer på en 13 tommer fælg. Dækket har et belastningsindeks på 82 (der svarer til, at dækket må bære maksimalt 475 kg) og er godkendt til 190 km/t (T). Når der ikke står noget tal mellem 165 og R, betyder det, at dækket er en standardprofil (82-profil). Andre profilstørrelser markeres altid med en skråstreg efter bredden, for eksempel 165/70.

Datomærkning
Efter DOT-mærket er der et trecifret tal. De første to tal er ugenummeret, og det sidste tal angiver årstallet. Fra 1990 til 1999 er tallet efterfulgt af en trekant: 437 "trekant" betyder altså uge 43, 1997. Fra år 2000 er koden ændret til et firecifret tal, idet de to første cifre stadig angiver ugenummeret. De to sidste tal angiver årgangen, således at 00=2000. Trekanten er derfor udeladt, da den betød, at vi var i 90'erne.

Dæk til campingvogne
Advarslerne og tommelfingerreglerne i denne pjece gælder også i vid udstrækning i forbindelse med køb af dæk til campingvogne. Her skal du dog yderligere sikre dig, at det såkaldte belastningsindeks er stort nok til at bære campingvognen inklusive last. Som regel er der jo kun to hjul på en campingvogn.

Regummierede dæk
Regummierede dæk blev tidligere - noget fejlagtigt - kaldt slidbanedæk. Fejlagtigt, fordi også nye dæk er skabt af en karkasse, hvorpå der er vulkaniseret en slidbane.

Regummierede dæk er i dag af en god standard, men se altid efter, om dækket er mærket med Dansk Standard (DS 2168). Regummierede dæk har den svaghed, at det hidtil ikke har været muligt at se, hvilken karkasse - hvilket gammelt dæk den nye slidbane var sat på. Nu er standarden revideret, så der står på dækket, hvilket fabrikat karkassen indeni har. Forlang derfor altid fire regummierede dæk med ens karkasse hos forhandleren.


Et korrekt dæktryk er vigtigt

Trykket i dækkene skal holdes på et korrekt niveau, da uregelmæssigheder på dette område resulterer i dårlige køreegenskaber og et forhøjet dækslid.

Et for lavt dæktryk - og i øvrigt også en forkert sporing - kan hurtigt slide et dæk så langt ned, at det må kasseres.

Bilens instruktionsbog indeholder altid en fortegnelse over de dæktryk, som fabrikken foreskriver for den pågældende bilmodel. Ofte foreskrives der forskellige værdier, alt efter hvor meget læs der er på bilen, og hvor hurtigt man kører. Jo højere hastighed, jo højere dæktryk.

Dæktryk angives ofte i flere forskellige enheder. Skemaet her viser, hvordan sammenhængen er mellem de forskellige enheder. Den officielle enhed er pascal eller kilopascal (kPa), men man ser ofte enhederne psi (lb/inch2) og kilopond pr kvadratcentimeter (kp/cm2). 100 kPa svarer meget nær til 1 kp/cm2 eller 14,5 psi.

Kilopascal
(kPa)

Bar
Psi
(lb/inch2)

Kp/cm2
150
1,5
21,8
1,53
160
1,6
23,2
1,63
170
1,7
24,7
1,73
180
1,8
26,1
1,84
190
1,9
27,6
1,94
200
2,0
29,0
2,04
210
2,1
30,5
2,14
220
2,2
31,9
2,24
230
2,3
33,4
2,35
240
2,4
34,8
2,45
250
2,5
36,3
2,55
260
2,6
37,7
2,65
270
2,7
39,2
2,75
280
2,8
40,6
2,86
290
2,9
42,1
2,96
300
3,0
43,5
3,06

 

Aldrig under 1,6 mm
Dækmønstret på bilen er også af stor betydning for bilens opførsel på vejen, og særligt på en våd vejbane spiller dækmønstret en stor rolle.

Loven foreskriver en mønsterdybde på minimum 1,6 mm. Til sammenligning kan det nævnes, at et nyt dæk har en mønsterdybde på mellem 7 og 8 mm, afhængig af dæktype og dækfabrikat.

Alle nye dæk har en lille markering på siden "TWI" (TreadWearIndicator), som angiver, at en særlig slidmarkering (tværrib) er indlagt i mønstret ud for dette mærke. Når dækket er nedslidt til 1,6 mm, ses tværribben, og dækket skal kasseres.

Gode råd om letmetalfælge

Når du skal anskaffe nye letmetalfælge, er der et par væsentlige spørgsmål, du bør få afklaret inden køb.

Køb godkendte fælge

Sørg for, at fælgen er godkendt af fx TÜV eller en anden europæisk godkendelsesinstans. En TÜV-godkendelse er ikke blot en garanti for, at den pågældende fælg passer til bilen. Den tyske godkendelsesinstans tester nemlig også fælgen med hensyn til styrke og levetid. Blandt andet afprøver man fælgens styrke ved start/stop belastninger, og her er kravet, at fælgen skal kunne klare belastninger, der svarer til omkring 300.000 kilometers kørsel.

Fælgen testes også med henblik på slagfasthed, og her er kravet, at dækket skal holde et tilstrækkeligt lufttryk i et minut efter en slag, der svarer til en kraftig påkørsel af eksempelvis en kantsten.

Også modstand overfor hårde belastninger ved kurvekørsel, banekørsel og vibrationstester er afgørende for en fælgs godkendelse. Garantier i forbindelse med køb af fælge bør omfatte såvel holdbarhed, overflade og supplering.

Efterhånden er det blevet almindeligt at yde 24 måneders garanti på fælgen samt 24 måneders garanti mod fejl i overfladen. Suppleringsgaranti er ikke noget alle tilbyder, men det kan være en god ting at få med i købet. Tre års suppleringsgaranti tilbydes af blandt andre Dækringen. Her gælder det, at du kan være sikker på at kunne supplere med en fælg, og i modsat fald kan du købe fire nye fælge til en fælgs pris.

Vælg en seriøs forhandler
Man kan let blive ubehageligt overrasket, når bilen næste gang skal til syn hos Statens Bilinspektion. Er bilen forsynet med letmetalfælge af uoriginal oprindelse, kan man risikere, at bilen kun kan godkendes, hvis bilejeren kan dokumentere, at sporvidden på bilen ikke er ændret radikalt, og at de nye fælge er godkendt til bilen. Derfor bør du vælge en forhandler, der handler med fælge, der er godkendt til at sidde på netop din bil. Bed forhandleren garantere, at fælgen passer til bilen og dermed opfylder de krav, der stilles af de danske myndigheder, for at bilen fortsat er lovlig. Husk, at det til hver en tid er føreren af bilen, der bærer ansvaret for, at bilen opfylder de krav, der gælder på dette område.

Letmetalfælge skal vedligeholdes jævnligt
Letmetalfælge kan i princippet benyttes hele året rundt, men da man bør køre med vinterdæk om vinteren, kan du med fordel vælge at have sommerdæk og letmetalfælge og vinterdæk på stålfælge.

Letmetalfælge bør renses og afvaskes jævnligt, da især bremsestøv ved forhjulene med tiden kan gro fast og danne skjolder i overfladen. Benyt lunkent vand og opvaskemiddel til dette job, og undlad brug af opløsningsmidler. Når fælgene monteres på bilen efter vinteren, er det tilrådeligt at få dæk og fælg afbalanceret, inden de monteres. Derved sikrer man sig, at kørselskomforten hele tiden er bedst mulig.

Ingen vægtbesparelse af betydning
Og så skal vi lige aflive en myte: Det er kun sjældent forbundet med direkte vægtbesparelser at skifte fra en stålfælg til en letmetalfælg. For eksempel vejer en 15 tommer stålfælg til en Mercedes 9,1 kg, men en letmetalfælg af samme størrelse vejer 8,8 kg. 300 gram er i dette tilfælde forskellen, men ofte kan vægtforskellen gå den anden vej. Kun ekstreme fælge i materialet magnesium har store vægtfordele, men koster til gengæld mere end de fleste er villige til at ofre på denne sag.

Tekniske begreber
Dæk og fælge er omkranset af en lang række tekniske begreber, som kun de færreste kender. Her er en kort forklaring.

Indpresningsdybde
Afstanden mellem fælgens centerlinie og fælgens anlægsflade mod navet. På biler typegodkendt efter 15. marts 1990 er indpresningsdybdden på standardfælgene angivet på typegodkendelsen. Er den mindste indpresningsdybde angivet til eksempelvis 35 mm, tillades det at montere fælge med indpresningsdybder ned til 25 mm. Indpresningsdybden er ofte stemplet ind i fælgen med mærket "Et" eller "e".

Sporvidde
Afstanden mellem centerlinien ved højre og venstre hjul. Sporvidden må som udgangspunkt ikke ændres, dog tillades en ændring på op til + 20 mm i forhold til den mindste sporvidde, der fremgår af typegodkendelsen for den pågældende bil.

Bolt-cirkeldiameter
Dette mål angiver diameteren på den cirkel, der løbet gennem centrum af hullerne. Ved en fælg med 4, 6 eller 8 huller måles denne diameter fra midten af et hul til midten af det modstillede hul. Ved fælge med 5 huller måles diameteren lettest fra bagsiden af et hul til midten af det modstående. Vælg i øvrigt altid fælge, som centreres både af hjulboltene og navhullet. Det sikrer den bedst mulige afbalancering.

Skal bilen synes med nye fælge?
Bilen skal ikke synes, hvis den opfylder nedenstående krav:

  • Hjulet må ikke gå ud over skærmkanten. Der skal desuden være tilstrækkelig frigang mellem hjul og karrosseri.
  • Sporvidden skal være uændret i forhold til det eller de mål, der fremgår af typegodkendelsen eller den originale fabriksudførelse. Der tillades dog en forøgelse af sporvidden på 20 mm i forhold til den mindste tilladte sporvidde ifølge typegodkendelsen. Spacers må ikke benyttes, medmindre de hører til de pågældende fælge og bærer eksempelvis en TÜV-godkendelse sammen med fælgene.
  • Dækomkredsen skal svare til den, der gælder for de typegodkendte dæk, dog med en tolerance på +/- 5%. I praksis kan man altså montere andre dimensioner af dæk og fælge, blot man ikke ændrer mere end 5% på dækomkredsen. Spørg din forhandler om de konkrete mål.
  • Dog gælder, at fælgstørrelsen må ændres, såfremt ovenstående punkter overholdes.
  • Også dækbredden må ændres, idet man blot skal sikre, at dækstørrelsen passer til fælgen, og at forholdet mellem dækbredden foran og bagtil bevares uændret..

 

BILPRISER.DK'S NYHEDSBREV

Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag.

Nyhedsbrev

Nyt fra Bilpriser.dk

Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag


Siden 1999 har Bilpriser.dk været danmarks førende kilde til vurdering af brugte biler. Alle vurderinger er baseret på BilpriserPro Prisberegning, bilbranchens uafhængige værktøj til bilvurdering.