Pressemeddelelse Bilpriser.dk
Til fri redaktionel afbenyttelse med kildeangivelse

Ny lov vil vende op og ned
på det danske bilmarked

Lov nr. 1342 vil ændre hele det danske bilmarked. Leasingselskaberne og forhandlerne må gribe fordelene nu.

Af Niels Grøftehauge, chefanalytiker, Bilpriser.dk

Den 19. december 2008 blev lovforslag L64 vedtaget i Folketinget og blev til Lov nr. 1342 om ændring af registreringsafgiftsloven. Loven ligestiller danske leasingselskaber med udenlandske, idet den åbner op for, at danske leasingselskaber kan betale en del af registreringsafgiften forud i stedet for at betale hele afgiften på én gang. Leasingselskaberne skal dog betale rente af den resterende registreringsafgift, nemlig Nationalbankens officielle udlånsrente på p. t. 2 pct. plus 2,3 procentpoint. Både leasingselskaber og forhandlere bør reagere på loven nu.

Den ny lov vil nemlig vende helt op og ned på det danske bilmarked, vurderer vi hos Bilpriser.dk. Leasing og privatleasing vil storme frem. Stort set alle nye biler i mellemklassen og derover vil blive leaset. Kun de mindre biler vil blive købt.

Leasingselskaberne vil skulle binde langt mindre kapital i deres bilflåde end nu, fordi de vil kunne nøjes med at forudbetale den del af registreringsafgiften, som leasingperioden omhandler. De første tre måneder koster 2 procent pr. måned, mens de næste 33 koster 1 procent pr. måned, altså 39 procent for 36 måneder. Efter de 36 måneder kan leasingselskabet beslutte, om bilen skal vurderes af SKAT eller ej. Hvis SKAT vurderer, at en bil f.eks. kun har tabt 33 procent af sin værdi, får leasingselskabet forskellen på de seks procentpoint tilbage. Hvis SKAT vurderer, at den har tabt 50 procent af sin værdi, skal selskabet betale forskellen på de 11 procentpoint. Men kun, hvis man lader bilen vurdere. Ellers slipper leasingselskabet med de 39 procent.

Hvis vi havde haft disse regler for tre år siden, ville leasingselskaberne være sluppet for store tab på de biler, de får tilbage nu. En typisk firmabil har ofte kostet leasingselskabet 45.000 kroner i ekstraordinært værditab på grund af krisen. Den ville uden afgifter kun have kostet cirka 15.000 kroner i ekstraordinært værditab. De resterende cirka 30.000 kroner er afgifter. Leasingselskaberne og forhandlerne ville have kunnet eksportere bilerne uden afgift, og afskrivningen på bilerne ville have været lige så lav i Danmark som i resten af EU.

Også fordele for forhandlere

Forhandlerne vil også få fordele af den ny lov, selv om de mister salget af store og mellemstore biler til de få forhandlere, der vil få salget til leasingselskaberne, og selv om priserne på disse biler af samme grund vil komme under pres. Fordelen ligger i, at bilerne fra leasingselskaberne vil kun være to-tre år gamle og servicerede, altså prima varer, og de kan sælges videre til forhandlerne uden registreringsafgift. Loven vil med andre ord producere fine brugtbiler uden afgift. Og momsen vil kunne trækkes fra. De forhandlere, der hurtigt begynder at opkøbe tidligere leasingbiler uden registreringsafgift, får en konkurrencefordel. De får mere end halveret deres lageromkostninger og kan eksportere de biler, de ikke kan sælge på hjemmemarkedet - uden at miste de 15 procent, som SKAT i dag fratrækker. For der er jo ikke nogen registreringsafgift at fratrække de 15 procent i! Som en følge af det bliver importpris og eksportpris ens. Diskrimineringen ophører. Det eneste, der kan få denne fordel ved kvartalsvis betaling af registreringsafgift til at forsvinde, er en eventuel ny lov om at man får alle 100 procent i stedet for kun 85 af den resterende registreringsafgift tilbage.

Enden på den danske registreringsafgift

Ja, det lyder som store omvæltninger, der er på vej. Og det bliver også de største, der er set i et halvt århundrede. Det er begyndelsen til enden på den danske registreringsafgift, som vi kender den. Formentlig får vi i 2015 får en slags "grøn" månedsafgift, idet 50 procent af registreringsafgiften vil blive omlagt til grønne afgifter og de resterende 50 procent vil blive udfaset over syv år, sådan som det er foreslået af regeringen.
2015 er allerede om fem et halvt år. Og det bør alle i branchen tage bestik af allerede nu. Ejerne af de biler, der kører rundt på vejene nu, har forlods betalt cirka 100 milliarder kroner til staten i registreringsafgift. Danske bilers gennemsnitsalder er ni år, og med en gennemsnitlig levealder på 16 år vil en del af dem være afskrevet, når registreringsafgiften i 2022 er udfaset. Køber og indregistrerer man derimod en bil tæt på 2015, vil man tabe mange penge på det. Der vil kun være syv år at afskrive registreringsafgiften i. Derfor skal alle begynde at tænke på leasing nu. I 2022 vil staten stadig "skylde" bilejerne cirka 25 milliarder kroner, skønner Bilpriser.dk, og det gælder om ikke at være iblandt dem, der har penge i klemme.
SKAT vil jo gerne have så mange penge i kassen som muligt inden 2015. Men leasingselskaberne skal gå over til kvartalsvis betaling af registreringsafgift for ikke at være blandt dem, der har forudbetalt de 25 milliarder kroner. Ingen har vel fantasi til at forestille sig, at staten vil betale dem tilbage? Leasingselskaberne skal bruge L 1342 aktivt nu. Og forhandlerne skal indstille sig på at følge trop. SKAT holder i de kommende uger orienteringsmøder om den ny lov flere steder i landet.


Konsekvenser for leasingselskaberne af Lov nr. 1342
 
Fordele:
1. Ved eksport får man ikke 15 procent fradrag i eksportgodtgørelse (restregistreringsafgiften).
2. Kapital bundet i bilflåden vil være betydeligt mindre.
3. Varelageret vil ikke være rentebærende på registreringsafgiften (eget lager).
4. Bilerne vil kunne sælges videre til bilforhandlerne uden registreringsafgift. De kan desuden trække købsmomsen fra. Det kan man ikke, når man køber en leasingbil, der er betalt fuld afgift af.
5. Værditab under kriser som den nuværende finanskrise vil kun være cirka en tredjedel af det, vi oplever nu, da man ikke vil tabe på den forudbetalte registreringsafgift.
6. Hvis det vedtages, at man i 2015 omlægger 50 procent af registreringsafgiften til grønne afgifter og udfaser de resterende 50 procent af registreringsafgiften over syv år, betyder det, at der ikke opstår tab på registreringsafgiften af leasingflåden.
7. For skønsmæssigt to tredjedele af bilerne vil det kunne betale sig at få bilen vurderet af SKAT ved udløb af leasingkontrakten, idet det vil udløse tilbagebetaling af for meget betalt registreringsafgift.
 
Ulemper:
1. Den rente, som leasingselskaberne skal betale til SKAT for beregnet registreringsafgift, er Nationalbankens officielle udlånsrente rente plus 2,3 procent. Den er typisk højere end den rente, som de ofte bankejede leasingselskaber skal betale i banken. Det tjenes dog ind igen, da man ikke betaler renter af registreringsafgiften, når bilerne står på lager.
2. Hvis man vælger at få bilen vurderet med henblik på at få for meget betalt registreringsafgift tilbage, vil det medføre ekstra papirarbejde.

Siden 1999 har Bilpriser.dk været danmarks førende kilde til vurdering af brugte biler. Alle vurderinger er baseret på BilpriserPro Prisberegning, bilbranchens uafhængige værktøj til bilvurdering.