16. maj 2018 - Hans Uffe Christensen

Moderne diesel biler er langt bedre end deres rygte
Diesel er i modvind, Storby efter storby overvejer forbud mod dieselbiler i city.

Diesel er i modvind. Storby efter storby overvejer forbud mod dieselbiler i city
Af Hans Uffe ChristensenDiesel er i modvind. Storby efter storby overvejer forbud mod dieselbiler i city, og herhjemme har gradvise stramninger i brugerafgifterne gjort dieselbilerne uinteressante for alle, der ikke har et meget stort kørselsforbrug.

Problemet er bare, at der er en verden til forskel på de lidt ældre dieselbiler og de seneste generationer, der alt medregnet hører til nogle af de reneste biler på markedet.

 Sidste år lavede forbrugerorganisationen ADAC - Tysklands svar på vort eget FDM - en undersøgelse over markedet reneste biler alt indregnet . En såkaldt "Eco Test liste". 45 biler er testet efter nye skrappere krav med mere realistisk gennemsnitsfart og mere motorvejskørsel.

De seks bedst placerede køretøjer var alle el-biler, hybridbiler eller biler drevet af naturgas. Også når udledningen fra kraftværket blev regnet med. Men som nummer syv kom en stor, tung dieseldrevet bil i form af Mercedes E-klasse 220 d.  Dieselbilen BMW 118d snuppede niendepladsen.  Kun overgået af en enkelt benzinbil, den ultraøkonomiske Mitsubishi Space Star.

I alt udgjorde dieselbilerne  ca. halvdelen af de reneste 30 køretøjer. Myten om, at dieselbiler nødvendigvis er nogle forurenende bæster, er således ikke bare forkert. Det forholder sig nærmere omvendt.

"Når det gælder de mest sundhedsfarlige elementer i bilernes udstødning - partiklerne - er problemet stort set løst blandt bedste af dieselbilerne. Deres filtre  renser effektivt partikler fra, mens benzinbiler med direkte indsprøjtning sender flere af de særligt kræftfremkaldende nano-sod-partiker ud i luften. Det er de særligt fine partikler, der ikke opfanges i filtrene, men som meget let trænger ind i lungerne på folk, " hedder det bl.a. i rapporten fra ADAC.

ADAC-undersøgelse tog udgangspunkt i to hovedproblemer. Dels udledningen af CO2, hvor diesel er suveræn bedst, fordi motorens udnyttelse af brændstoffet er bedre. Dels udledningen af partikler og andre skadelige stoffer som de såkaldte NOxer, kulilte,  hydrocarbon (HC) og partikler af forskellig art. Man kan sige, at giftstofferne dræber her og nu. Mens CO2 måske dræber os på sigt, fordi CO2 som alle drivhusgasser nedbryder ozonlagets beskyttelse mod stråling fra rummet.

Også brændstofbranchen arbejder på højtryk for at gøre bilerne mindre forurenende. Under et besøg på olieselskabet  Shells forskningslaboratorium i Hamborg fik vi sat  tal på udviklingen. Da renhedsnormen EU1 blev indført i 1992 var den maksimalt tilladte partikeludledning fra hver dieselbil 2.000 ppm (partikler pr. million). Da EU5 blev indført i 2005 blev det maksimale partikeludslip nede på 10 ppm. Altså fem promille af det tilladte udslip, da man begyndte at sætte grænser for denne udledning.  

Den såkaldte GTL diesel (gas to liquid) har ca. 40 pct. lavere indhold af svovl. Dertil kommer, at de nyeste dieselblandinger har unikke oprensende egenskaber. Intet er værre end en dieselbil med tilkoksede  indsprøjtningsdyser.

På Shells laboratorium så vi, hvorledes et nyudviklet brændstof kaldet V Power Diesel er i stand til at oprense selv stærkt tilkoksede indsprøjtningssystemer på mellem tre og 10 timer. Brændstoffet er allerede indfaset på mange af Shells tankstationer i Danmark, og det burde nærmest være et lovkrav, at ældre dieselbiler benyttede dette eller evt. tilsvarende brændstoffer.

De store fremskridt på dieselområdet har fået fremtrædende bilindustrifolk til mane til fornuft. Den britiske chef for Jaguar og Land Rover, Ian Callum sagde forleden i et interview, at alt for mange meningsdannere ikke har forstået dieselmotorens vigtige rolle i kampen om at reducere bilernes udslip af CO2.

"Bilfabrikkerne har forpligtet sig til at reducere bilernes gennemsnitlige udslip af CO2 til et niveau, der kun kan nås, hvis man fortsat sælger dieselbiler. De er jo betydeligt mere CO2-venlige end benzinbiler. Da dieselbiler og benzinbiler inden længe skal overholde stort set samme grænseværdier for udledninger af skadelige stoffer, giver det ingen mening at betragte benzinbilen som renere bil end dieselbilen. Snarere omvendt," sagde Ian Callum.