18. oktober 2016 - Rådet for Større Dæksikkerhed

Spiller du russisk roulette?
Propning af dæk er let og hurtigt - og livsfarlig.

Dæk med baneseparation og sprængning som følge af ”tomkørsel” – mangel på luft.
Rådet for Større Dæksikkerhed

Når talen falder på det bizarre ”spil” russisk roulette, så husker de fleste sikkert den berømte scene med Christopher Walken i filmen The Deer Hunter. Én patron sættes i tromlen på en revolver, tromlen drejes, og så trykker man på aftrækkeren med revolveren rettet mod sit hoved, mens man håber det bedste. Og hvad i alverden har det med lastbiler og dæk at gøre?

Fatale propninger

I takt med stigende tidspres og fokus på besparelser hos vognmændene, sker det tilsyneladende oftere og oftere, at der foretages propning af lastbildæk, når en punktering er indtruffet. Det er let, hurtigt og billigt, men kan faktisk sammenlignes med russisk roulette. Resultatet af en sådan tætning, som på ingen måde kan beskrives som en reparation, kan blive ligeså fatal som spillet med revolveren, og må på det kraftigste frarådes. I eksempelvis Tyskland er propning af lastbildæk forbudt.

Manglende luft giver høj varmeudvikling

Når et dæk har kørt med for lidt luft belastes karkassen, der opstår høj varmeudvikling og på et tidspunkt vil der opstå en separation eller direkte sprængning af dækket. Dette kan have voldsomme konsekvenser både for det havarerede køretøj, men også for lasten og andre trafikanter. Opdages en punktering i tide, kan dækket i mange tilfælde repareres og bringes tilbage til samme optimale sikkerhedsmæssige stand som før, hvis dækket vel at mærke tages af fælgen og repareres fagmæssigt korrekt med de dertil tiltænkte materialer. Men det kræver en inspektion af dækkets indvendige sider, hvilket ikke sker, hvis man skyder en prop i hullet udefra. Og proppes der udefra, er det stort set det samme som at putte en kugle i tromlen på en revolver.

Propper kun til 40 km/t
Brugen af propper er udelukkende godkendt til brug på langsomt kørende entreprenørmaskiner og traktorer med maksimal hastighed på 40 km/t. Der findes ganske enkelt ikke propper, som er godkendt til nødtætning af dæk til lastbiler, hvilket også tilfældet for flydende lappe- og tætningsvæsker. Risikoen for at det efterfølgende går grueligt galt er simpelthen for stor.

Producenter enige om forbud
Både dækproducenterne og producenterne af reparationsmaterialer er helt klare i deres udtalelser. Præventiv tætning af lastbildæk med flydende midler og tætning med propper kan på ingen måde godkendes og det betragtes som værende direkte uansvarligt. Dækket skal afmonteres, inspiceres og vurderes om det er egnet til reparation, som derefter udføres efter de regler, som er udstukket af producenterne. Skader skal udbedres efter de ganske præcise mål for, hvor store reparationer der kan udføres, og i hvilke områder det er forsvarligt at reparere. Der arbejdes derfor ihærdigt på, at der indføres tilsvarende reparations regler i Danmark, som det er tilfældet i Tyskland.

Se endvidere vores Dækrazzia-rapporter på www.daekrazzia.dk, hvor der er resultater af kontrol af mønsterdybder og lufttryk. Ved seneste Dækrazzia blev det bl.a. konstateret, at omkring halvdelen af de tunge køretøjer kørte med mindst et dæk med for lavt dæktryk.