18. oktober 2013 - Falck

Pas på dyrevildt
Normaltid øger risiko for påkørsel af dyrevildt.

Overgangen til normaltid giver større risiko for påkørsler af dyrevildt. Bilen her endte i grøften efter et sammenstød med en kronhjort.
Falck

Fra sommertid til normaltid
Natten mellem lørdag og søndag den sidste weekend i oktober skifter Danmark fra sommertid til normaltid. Det medfører øget risiko for påkørsel af vildt, advarer Falck.

”Dyr kender ikke klokken, og overgangen fra sommertid til normaltid er hvert år årsag til mange påkørsler af dyrevildt. Med skiftet flyttes dyrenes myldretid om eftermiddagen til en time tidligere, det betyder, at den kolliderer med menneskers myldretid. Det øger risikoen for kollisioner mellem dyr og biler”, siger Allan Bruun Rasmussen, der er Falcks vildt- og dyrekonsulent.

”Dyreungerne er blevet store og bevæger sig derfor selvstændigt omkring i naturen. Hvor dyrefamilierne i forår og sommer har travlt med at opfostre ungerne, må de i de kolde efterårsmåneder skifte opholdssted for at kunne holde sig i live og finde føde”, siger Allan Bruun Rasmussen.

Dette øger trafikken af dyr over vejene – til fare for mennesker og dyr.
”Der sker ulykker med både svær materiel skade som følge af dyrepåkørsler, men også dødsulykker. Årligt mister mindst to til tre personer livet efter sammenstød med et dyr. Ikke af selve sammenstødet, men fordi de i panik forsøger at undvige og støder sammen med modkørende biler eller ind i et vejtræ”, siger Allan Bruun Rasmussen, der vurderer, at mange solouheld kan skyldes, at bilisten har forsøgt at undvige et dyr.

Store konsekvenser
Et sammenstød kan have store konsekvenser for dyret. Hvis dyret ikke dør, vil det forsøge at stikke af og risikere en langsom og smertefuld død i naturen.

”Det vides ikke nøjagtig, men det anslås, at mellem 20-25.000 rådyr og andre hjorte mister livet i trafikken hvert år og problemet vurderes at være stigende, da den danske bestand af både vildt og biler vokser” siger Allan Bruun Rasmussen.

Falck giver følgende gode råd til bilister, der kører gennem naturområder:

•    Hold øje med advarselstavler om hjortevildt.
•    Sæt farten ned og udvis agtpågivenhed især i daggry og skumring, hvor langt de fleste vildt arter har øget aktivitet.
•    Har du set et stykke hjortevildt krydse vejen foran dig, så kommer der sandsynligvis flere. Vildt krydser yderst sjældent en vej alene.
•    Ser du vildt tæt på vejen skal du ikke regne med, at det nødvendigvis bevæger sig væk fra vejen – det kan lige så godt finde på at springe ud.
•    Det bedste er at bremse og holde fast i rattet. Hvis en undvigelse forsøges, skal man køre bagom, da et rådyr aldrig vil vende om.

Hvis uheldet alligevel er ude, skal man underrette Dyrenes Beskyttelse på 1812. Dyrenes Beskyttelse vil herefter sørge for, at vildtet bliver afhentet og eventuelt aflivet af Falck. Denne assistance er gratis for bilisten, da Dyrenes Beskyttelse og Falck i fællesskab finansierer dyreambulancen. Hvis det påkørte dyr er løbet væk, vil Falck og Dyrenes Beskyttelse foranledige, at det bliver opsporet af en schweisshundefører. På alle landets Falck-stationer kan bilister gratis få udleveret en særlig streamer, som kan benyttes til afmærkning af dyret. Streameren er udarbejdet af Falck i samarbejde med Dyrenes Beskyttelse, Danmarks Jægerforbund, Skov- og Naturstyrelsen og Schweisshundeforeningen.