10. november 2011 - Forsikring & Pension

Hvornår er du forsikret?
Bilister risikerer at stå uden dækning ved soloulykker.

Få styr på forsikringen, inden sne og is indtager de danske veje.

Forsikring & Pension

Er du forsikret ved soloulykker?
Mange danske bilister risikerer at stå uden forsikringsdækning ved soloulykker. Få styr på forsikringen, inden sne og is indtager vejen, lyder rådet fra Forsikringsoplysningen. Sørg for at have førerpladsdækning på bilforsikringen og/eller en ulykkesforsikring.

Glatføre giver ture i grøften
Den er sikker hvert år Glatføre er lig med flere ture i grøften og sammenstød med autoværn og træer. Men skulle du komme til skade i en soloulykke, er det ikke sikkert, du er dækket af en forsikring.

For mens kaskoforsikringen dækker skaderne på bilen og ansvarsforsikringen dækker personskader på eventuelle passagerer, så risikerer du som fører af bilen at stå uden forsikringsdækning, hvis du kommer til skade.

Besøg forsikringsoversigten på Bilpriser.dk

Riccardo Krogh Pescatori forklarer:
"Det er vigtigt at være opmærksom på, at føreren af bilen er undtaget fra bilens ansvarsforsikring. Derfor kan der ved en soloulykke opstå den situation, at bilen og eventuelle passagerer er forsikrede, men ikke føreren. Føreren er kun dækket, hvis man supplerer bilforsikringen med en førerulykkesforsikring, eller hvis man i forvejen har en privat ulykkesforsikring," forklarer konsulent Riccardo Krogh Pescatori fra Forsikringsoplysningen.

Hvis der i modsætning til en soloulykke er en modpart involveret i ulykken, så er det modpartens ansvarsforsikring, der dækker de personskader, du måtte have pådraget dig. Dette som udgangspunkt, uanset hvem der er skyld i ulykken med mindre der er alkohol involveret eller lignende.

Sådan dækker en førerulykkesforsikring:
• Forsikringen dækker føreren, det vil sige enhver som lovligt og med forsikringstagerens tilladelse benytter bilen
• Forsikringen dækker biluheld under kørsel med den bil, der er nævnt i forsikringspolicen. Som kørselsuheld betragtes også skade sket under ud- og indstigning.

Sådan dækker en alm. privat ulykkesforsikring:
• Forsikringen dækker følger af ulykkestilfælde. Ved ulykkestilfælde forstås typisk en pludselig hændelse, der forårsager personskade
• Definition af ulykkestilfælde kan variere en smule, hvorfor det altid er en god idé at tjekke ordlyden i sin egen forsikringspolice.

Gå til forsikringsoversigten her