9. april 2010 - Forsikring & Pension

Færre trafikuheld i 2009
Færre uheld og ulykker, måske pga. krisen og fordi folk kører pænere.

Den slags var der 4,4 pct. færre tilfælde af i 2009 end i 2008.
Forsikring & Pension
Færre ulykker og uheld
Danskerne har været bedre til at køre bil sidste år. 563.765 anmeldte skader på biler og personer efter trafikuheld, viser nye 2009-tal fra Forsikring & Pension. Det er lidt færre skader end året før, da der var 589.615 uheld og ulykker. I procent er det et fald på ca. 4,4 pct.

Antal skader anmeldt på bilforsikringen

2009: 563.765
2008: 589.615
2007: 587.993
2006: 548.139
2005: 526.916

Erstatninger i mio. kr.


2009: 7.798
2008: 8.029
2007: 7.942
2006: 7.681
2005: 7.990

Første fald siden 2005
"2009 blev et godt år på vejene med færre trafikulykker. Det er dog kun første år, at vi oplever et fald. Derfor er det endnu for tidligt at vurdere, om der er en generel tendens til, at danskerne er begyndt at køre bedre", siger chefkonsulent Christian Skødt, Forsikringsoplysningen.

Trafikuheld og -ulykker for 7,8 mia.

De færre trafikuheld betød også lidt færre erstatninger i 2009. 7,8 mia. kroner kostede trafikuheldene sidste år. Tallet dækker både skader på biler og personer.
"Finanskrisen og den stigende arbejdsløshed har måske indirekte haft den positive effekt, at folk har kørt mindre bil og derfor også har haft mindre risiko for trafikuheld", siger Christian Skødt.