24. marts 2010 - Folketinget.dk

SKAT stopper gulpladefidus
I går stoppede SKAT fidusen med at få gulpladebiler billigt på hvide plader.

På denne Vitara var der f.eks. 41.000 kr. at spare. Nu er "festen" slut.
Af Finn Arne Hansen, Bilpriser.dk
Lov lukker hul
SKAT lukkede i går det hul i registreringsafgiftsloven, der gjorde det særdeles attraktivt at nedveje en 30 pct. varebil fra før 25. april 2007, ændre den til 95 pct. varebil og derefter ændre den til en personbil på hvide plader. Det skete, da skatteminister Troels Lund Poulsen (V) fremsatte lovforslag L171. Omkring 2.000 bilejere nåede at udnytte "fidusen", som Ekstra Bladet og Autocom.dk fik frem i lyset. Bilisterne sparede mellem 50 og 100 millioner kroner, anslår SKAT.
At statskassen også fik et stort antal millioner kroner i kassen ved omregistreringerne, som statskassen formentlig ikke ville have fået uden den lempelige beskatning, nævner SKAT ikke.

54.000 kr. at spare på at bruge hullet

På Folketingets hjemmeside kunne man i går se lovforslaget, som - hvis det bliver vedtaget - er gældende fra den 23. marts 2010, altså i går. Baggrunden blev også ridset op:
"Når bilen ændrer afgiftsmæssig status fra varebil til personbil, opstår uhensigtsmæssigheden på 2 måder. Dels giver beregningen af den nye registreringsafgift, der skal betales, et lavere beløb end det, der efter de almindelige regler skal betales (182.000 kr. i stedet for 198.000 kr.). Dels giver beregningen af den ”gamle” afgift, der skal trækkes fra, et højere beløb end det, der kan beregnes efter de almindelige regler (132.000 kr. i stedet for 93.000 kr.). I eksemplet giver denne dobbelte fordel en samlet besparelse i afgift på godt 54.000 kr. ved at ændre varebilen til en personbil i stedet for at betale den sædvanlige afgift for personbiler", skriver skatteministeriet i bemærkningerne til lovforslaget.

Økonomiske konsekvenser for det offentlige
"Lovforslaget forhindrer et utilsigtet provenutab. SKAT skønner, at der hidtil - væsentligst i 2010 - har været omkring 2.000 sager, der formentlig tager sigte på at udnytte asymmetrien i de gældende regler - med et utilsigtet provenutab i størrelsesordenen 50-100 mio. kr. til følge", lyder det videre.

Læs artiklen om Autocom.dk og Bilpriser.dk's afsløring af hullet her:
her