• Læs mere om:
  • Miljø og sikkerhed
  • Marked og mærker
  • Nye modeller
  • Konceptbiler
27. januar 2009 - DAF

Korttids-privatleasing

Folketinget overvejer lov om bedre beskyttelse af private leasingkunder

Måske kommer der en lov, som forhindrer leasingkontrakter over 1 år for private. Måske kommer der en lov, som forhindrer leasingkontrakter over 1 år for private.

DAF / Bilpriser.dk
Bedre forbrugerbeskyttelse
Justitsministeriet har på foranledning af Forbrugerombudsmanden fremsat et lovforslag som har til formål at forbedre forbrugerbeskyttelsen i forbindelse med løbende kontraktforhold, således at forbrugerne normalt ikke bindes af langvarige kontrakter, som det på tidspunktet for aftalens indgåelse er vanskeligt at overskue konsekvenserne af, skriver DAF.dk
Det foreslås, at der fastsættes regler om en længste bindingsperiode og et længste opsigelsesvarsel i aftaler om løbende levering af varer og tjenesteydelser, herunder aftaler om leasing af biler.

Ud af aftaler efter 6 måneder

Forslaget går ud på, at forbrugeren som hovedregel skal kunne opsige en aftale om løbende levering af varer eller tjenesteydelser med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse. Det vil i praksis indebære, at forbrugeren vil kunne komme ud af kontrakten efter 6-7 måneder. I praksis betyder forslaget, at den maksimale bindingsperiode for de aftaler om vagt- eller redningstjeneste nedsættes fra 12-13 måneder til 6-7 måneder, og at opsigelsesvarslet efter udløbet af bindingsperioden nedsættes fra 3 måneder til 1 måned. For aftaler som eksempelvis avisabonnementer, fastholdes den længste bindingsperiode på 6-7 måneder, mens opsigelsesvarslet efter udløbet af bindingsperioden nedsættes fra 3 måneder til 1 måned.

Skal gælde flere slags ydelser
For andre forbrugeraftaler, som ikke hidtil har været omfattet af en regel om længste bindingsperiode og opsigelsesvarsel, eksempelvis leasingaftaler om leje af løsøre eller levering af tv-programmer eller lignende, vil der efter forslaget ikke med bindende virkning for forbrugeren kunne aftales en bindingsperiode på mere end 5 måneder og et opsigelsesvarsel efter bindingsperiodens udløb på mere end en måned (til udgangen af en måned).

Undtagelser og bagatelgrænser

Der er dog foreslået nogle undtagelser til de nye regler. Som udtryk for en "bagatelgrænse" foreslås det således, at den foreslåede hovedregel ikke skal finde anvendelse på aftaler, der løber over højst et år, hvis den samlede pris for leveringen ikke overstiger 2.000 kr., og den samlede betaling skal ske inden 14 dage efter aftalens indgåelse. Den foreslåede undtagelsesregel vil formentlig bl.a. indebære, at de fleste årskort til zoologiske anlæg, forlystelsesparker og andre kulturinstitutioner ikke vil være omfattet af hovedreglen om en maksimal bindingsperiode på 6-7 måneder.

Måske lovligt med 1-års aftaler om privatleasing
Desuden foreslås det, at der gyldigt kan aftales en bindingsperiode på op til et års tid (11 måneder kombineret med 1 måneds opsigelsesvarsel til udgangen af en måned), hvis den samlede årlige pris for leveringen overstiger 20.000 kr. og aftalen er forbundet med startomkostninger for den erhvervsdrivende, der overstiger den gennemsnitlige pris for 6 måneders løbende levering. Startomkostninger kan f.eks. være, at der påføres den erhvervsdrivende en betydelig værdiforringelse ved aftalens start. Denne undtagelse vil f.eks. kunne omfatte aftaler om leasing af nye biler på grund af det store værditab, der normalt er forbundet med ibrugtagning af en ny bil.

Opmærksomheden henledes på, at disse regler kun anvendes i forbrugerforhold. Det vil således fortsat være muligt at aftale længere bindingsperioder i leasingkontrakter med erhvervsdrivende.

Lovforlaget har indtil videre været førstebehandlet i Folketinget og D·A·F følger sagen.

BILPRISER.DK'S NYHEDSBREV

Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag.

Nyhedsbrev

Nyt fra Bilpriser.dk

Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag


Siden 1999 har Bilpriser.dk været danmarks førende kilde til vurdering af brugte biler. Alle vurderinger er baseret på BilpriserPro Prisberegning, bilbranchens uafhængige værktøj til bilvurdering.